Likvidácia feudálnych prežitkov v zákonodarstve prvej ČSR – Juraj Juhás – (blog.sme.sk)

1. Odstránenie monarchie – Právnym základom nároku Habsburgovcom na trón bola pragmatická sankcia Karola VI. z roku 1713. Prehlasovala dedičnosť „habsursgských zemí“ v rámci rodu a upravovala zásady nástupníctva. V roku 1918 bolo Rakúsko – Uhorsko konštitučnou dualistickou monarchiou s výrazným a silným postavením panovníka. Kým ešte v zákone č. 11/1918 Sb. podľa čl. 1 nie je štátna forma ČSR vyriešená („Státní formu československého státu určí Národní shromáždení ve srozumení s Národní radou v Paříži“), v čl. IX zákona č. 121/1920, ktorým sa uvádza Ústavná listina Československej republiky, je stanovené, že „pozbývají platnosti všechny ustanovení, které odporují této ústavné listine a republikánské formě státu“ a čl. 2 Ústavnej listiny jednoznačne konštituuje československý štát ako republiku („Stát československý jest demokratická republika, jejíž hlavou je volený president.“)

Source: Likvidácia feudálnych prežitkov v zákonodarstve prvej ČSR – Juraj Juhás – (blog.sme.sk)

Šimeľ

Sú dni, ako tento, keď sa narodí Wašinkton Irving. V konečnom dôsledku, mŕtveho muža v Yossarianovom stane mám v kancelárii od prvého dňa, takže Wašík do kolektívu zapadne.

Keď ma to prestane baviť, príde na svet aj Irving Wašinkton.

Som už 50 rokov večne mimo systém, nebudem to predsa na svoje šediny meniť. Ale držal sa statočne. Odolával 11 dní.

Evanjelium podľa Lukáša, 2. kapitola

Narodenie Ježišovo

1 V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta popísať celý svet. 2 Tento prvý popis bol vtedy, keď sýrskym vladárom bol Kyrenios. 3 Išli preto všetci, aby sa dali zapísať, každý do svojho mesta. 4 Vybral sa teda aj Jozef z Galiley z mesta Nazareta do Judska do mesta Dávidovho, ktoré sa volá Betlehem, pretože bol z domu a z rodu Dávidovho, 5 aby sa dal zapísať so svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v po žehnanom stave. 6 Keď tam boli, naplnili sa dni, aby porodila.

7 I porodila svojho prvorodeného syna, obvinula Ho plienkami a uložila v jasliach, lebo v nocľahárni
pre nich nebolo miesto. 8 A boli v tom kraji pastieri, ktorí nocovali na poli a strážili si v noci stádo. 9 A hľa, anjel Pánov postavil sa vedľa nich a sláva Pánova ich osvietila. I báli sa bázňou veľkou. 10 Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. 12 A toto vám bude znamením: nájdete nemluvniatko, obvinuté plienkami, ležať v jasliach.
13 A hneď s anjelom sa zjavilo množstvo rytierstva nebeského, ktorí chválili Boha a volali:

14 Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!

15 Keď anjeli odišli od nich do neba, povedali si pastieri: Poďme až do Betlehema a pozrime sa, čo sa to stalo, čo nám oznámil Pán. 16 Poponáhľali sa teda a našli Máriu a Jozefa i nemluvniatko uložené v jasliach. 17 Keď to videli, vyrozprávali, čo im bolo povedané o dieťatku. 18 A všetci, ktorí to počuli, divili sa tomu, čo im pastieri hovorili. 19 Ale Mária zachovala si toto všetko a premýšľala o tom v srdci. 20 Potom sa pastieri vrátili, oslavujúc a chváliac Boha za všetko, čo počuli a videli, ako im bolo povedané.

Zemřel slavný cestovatel Miroslav Zikmund, bylo mu 102 let – iDNES.cz

Zemřel legendární český cestovatel Miroslav Zikmund, bylo mu 102 let. Radiožurnálu to potvrdila jeho rodina. Cestovatelská legenda, které Václav Havel udělil medaili Za zásluhy a Miloš Zeman dokonce Řád Tomáše Gariggua Masaryka, je spjata se souputníkem Jiřím Hanzelkou. Celoživotní přátele neodloučilo ani 20 let nemilosti komunistického režimu, rozdělila je až Hanzelkova smrt v roce 2003.

Source: ▶ Zemřel slavný cestovatel Miroslav Zikmund, bylo mu 102 let – iDNES.cz

25 rokov v manželstve – áno dá sa to

Keď som bol pred nejakým časom na stretávke našej gymnaziálnej triedy, uviedol som svoju informáciu o doterajšom živote slovami: „Asi to bude najkratšie a asi aj dosť nudné.“ Aj tento text bude asi veľmi krátky a nudný.

S manželkou sa poznáme 30 rokov a spolu v manželstve žijeme 25 rokov. Vyprodukovali sme dve deti, dnes dospelé, žijúce riadnym životom pracujúcej inteligencie. Jo a keby ste chceli vedieť ostatné – tak stačí si predstaviť sieťový graf z jedného dielu Básnikov.

Aj dovolenka v Bulharsku bola, aj auto bolo, v podstate máme aj letný byt. akurát som sa nestal vedúcim odboru.

A to je vlastne všetko. Je to 25 rokov a áno, dá sa to. S jednou ženou (a ona s jedným mužom) v jedom spoločnom živote.

Žiadne dobrodružné zháňanie DNA pre výrobu potomstva po čertoch diabloch. Žiadne 4 mená a 8 priezvisk detí. Žiadne podivné predmanželské, manželské a pomanželské zmluvy. Teda okrem tej jednej – medzi mnou manželkou a Bohom.

Sľúbili sme si, vyslúžili sme si a žijeme si v tom manželstve. A ako to tak vyzerá, už v ňom aj dožijeme. Je to prístav, kde nás má kto pohladiť. Kde sa prikryjeme dekou keď treba. Doma.

Už skoro 30 rokov som doma v náručí svojej manželky. A 25 rokov je to zmluva naša a večná.

Hej, to je asi to, čo to vystihuje – 25 rokov našej zmluvy, ktorú sa snažíme dodržiavať, lebo je to dobré, lebo nás to baví, lebo sme furt do seba zaľúbení.

Dohodnúť sa na manželstve, to je jednoduchá vec. No dobre, trochu komplikácii prináša zvyk organizovať pri tom ten mejdan. Ale inak je to na začiatku len pár slov a viera.

Dnes, po 25 rokoch môžem povedať, že sa to dá udržať aj 25 rokov a ak bude príležitosť, aj 50 rokov. Dali to moji rodičia, dali to rodičia manželky. A dali sme to aj my.

Viete čo? Je to dobré. Viete čo? Dá sa to. Fakt to existuje.

Narodeniny a už vonkoncom meniny, to sú nezaslúžené oslavy. Vašou úlohou bolo len podvoliť sa akejsi chemicky riadenej akcii a hlavne sa nezašprajcovať o panvové kosti. Inak to narodenie za vás odmakal niekto iný. A vaša zásluha o meno, ktoré nosíte? Pff!

Hej, manželstvo, spolužitie, to je už iná káva. To už nie je ako pichnúť dávku oxytocínu a už to frčí ako namydlený blesk. Alebo aj nie a trvá to hodiny, ani farmakológia nie je dokonalá.

Každý rok, každá udalosť v manželstve je zásluhou len tých dvoch. Keď máte tých 25 rokov za sebou, je to len a len vaša zásluha. Vy ste si to odmakali spolu a navzájom a pre seba a pre toho druhého.

Manželstvo začína tým, že si ho vysluhujú navzájom sami sebe manželia. Už to je prvá zaťažkávacia skúška. Niektorých pri tom zachráni len to, že slovo „meno“ má na začiatku písmenom „M.“.

Tak, ako zákerne to začína, to nebezpečne aj pokračuje. No čo si budeme nahovárať, manželstvo je o živote a ten je životu nebezpečný.

Tak napríklad, k dieťaťu vám nikto nedá návod na dve stránky. Môžete to mať odkukané, dokonca, ako ja, to môžete mať natrénované na mladšom súrodencovi, stále sa realita ukáže plná neznámeho. Ani na príručky nie je spoľahnutie. V knihách napíšu, že decko má v tom a tom mesiaci hovoriť go-go a to vaše nie a nie. Čo máte spraviť s prihorenou kojeneckou fľašou, to vám neporadí nik. Ani vrátiť sa to nedá.

Neostáva ísť len krok za krokom. Deň za dňom. Lebo nech to robíte dobre alebo zle, čas je na vašej strane. Aj tá najťažšia povinnosť, aj tá najväčšia osobná šlamastika sa vždy stane minulosťou a musíte žiť ďalej. Furt je tu ten druhý, ktorého ste si skrotili a ste za neho zodpovedný. Nie už len za seba, ale za neho a ešte k tomu aj za vás oboch. A množí sa to.

Nie je čas na včerajšok. Môžete riešiť ďalšie ráno, ďalší deň a ďalší hlad a teplo a sucho. Áno, môžete nie musíte, lebo vždy sa to dá vzdať, vždy sa dá na všetko vykašľať a nájsť si riešenia mimo manželstva.

Každý deň v manželstve je môžeš, ale nemusíš.

Tak prečo v ňom zostávať? Lebo je to dobré. Fakt, verte mi, mám za sebou 25 rokov a neexistuje iné odporúčanie, ktoré by som vám dal, ako to, že je to dobré žiť v manželstve. Mohol by som vymenovať možno aj tisíc dobrých vecí, ale iste by som na sedemdesiat dva zabudol. Tak to berte ako to tu leží: Je to dobré.

Ale aby ste nepovedali, jednu lahôdku spomeniem. Na konci dňa príde večer a príde to, čo mám na manželstve asi najradšej, večer môžem riešiť ďalšiu pusu na dobrú noc.

Pusa na dobrú noc je stelesnením výhody manželstva môžeš aj keď nemusíš. To nikde inde nemáte. V žiadnom vzťahu, na žiadnom mieste to nie je. Len a len manželstvo má výhodu môžeš aj keď nemusíš. V manželstve je vždy niekto pripravený na bozk. Takže môžeš aj keď nemusíš. A to stojí za všetky planéty vo Vesmíre. Čo planéty. Za všetku hmotu aj energiu nášho vesmíru.

Bozk je každodenné potvrdenie zmluvy, našej a večnej. Je v ňom vždy obsiahnuté to, ako sa naše manželstvo akurát má. A je jedno, či je len virtuálny, či je to prísľub niečoho väčšieho, alebo je to len myšlienka skrz izbu alebo stovky kilometrov. Alebo je to pusa ako včera a ako predvčerom. Na funkciu to nemá vplyv. Vždy je to stelesnenie výhody, ktoré dáva len manželstvo. Môžeš aj keď nemusíš. 

A potom sa jedného dňa zobudíte a je to na deň presne 25 rokov a k tomu ďalší deň. Decká sú dospelí ľudia a referujú čo bolo v práci, ak sa im chce. Takže si ostanete zas len dvaja. Tak ako ste na to boli na začiatku a potom celých tých 25 rokov.

V manželstve tam niekde v tomto svete niekto pre vás je, koho môžete chytiť za ruku. A to je dobré.

Deň za dňom…

Ďakujem láska moja.

Photo agency refuses to return copyright to photographer, claims journalists don’t have copyright protection: Digital Photography Review

Leong has asked Lisbon’s Labor Court to intervene in the court case before AFP’s defense is heard. As of now, the hearing has been delayed until October 6.

Source: Photo agency refuses to return copyright to photographer, claims journalists don’t have copyright protection: Digital Photography Review

Zomrel Braňo Rác, upozornil alian.info

A až teraz chápem, že Braňo mal toho času menej a chcel vyskúšať toho čo najviacej. Pevne verím, že sa mu to podarilo. Každý si od neho môže brať príklad, mal odvahu s Depim robiť Weekendcast a točiť vlogy v čase, keď to bolo ešte viac ako exotické a pre mňa nepredstaviteľné. Nebál sa cestovať, aj keď to preňho bolo náročné. Zažíval kritiku, ale nebál sa pokračovať ďalej. Ako bloger bol mimoriadne úspešný – spolupracoval so zaujímavými značkami, mal fanúšikov a hlavne veľa priateľov.

Source: Zomrel Braňo Rác – bloger a legenda slovenského internetu — blog alian.info

Toto nie je dobré, takto sa vracať k časom najväčšej slávy blogovania na Slovensku a priľahlých vesmíroch. Sláva zašla, ale blogéri tu boli stále, stále sa niekde objavovali, v nejakej práci, v nejakej forme na nejakých službách.

Áno, Braňo Rác je legenda slovenského internetu.

Už nie len odchádzajú projekty, ale odchádzajú už aj ich legendy.

Muž, který se nechal naočkovat vakcínou Billa Gatese, přešel z Apple na Windows – Muži v Česku

Podobných případů se po Británii objevuje čím dál víc. Lidé odhazují iPhony a Macbooky a touží po výrobcích firmy Billa Gatese. Lidé prý dokonce přestali kupovat i jablka v obchodech, zatímco prodejci plastových oken si nemohou stěžovat. Totéž říkají i barmani. „Lidé si od nás přejou mít okno a my samozřejmě nemáme problém s tím jim nevyhovět,“ potvrdil majitel londýnského baru, který si přál zůstat v anonymitě.

Source: Muž, který se nechal naočkovat vakcínou Billa Gatese, přešel z Apple na Windows – Muži v Česku

Na čo že sú to tie talenty vlastne dobré?

Ak by sme mali počas tohtoročného adventu nad niečím uvažovať, tak je to vzťah našich talentov k časným materiálnym statkom.

Od zimného semestra 2. ročníka na mojej farmaceutickej fakulte nenávidím tú mikroskopickú drobotinu. Úprimne a nefalšovane nenávidím všetky vírusy, baktérie, všetku tú voľným okom nenávidenú drobotinu. V roku 2020 sa ku mne pridali milióny a milióny ľudí na tejto planéte.

Z nenávisti sa nedá vyžiť. Naopak, na všetky protivenstvá sveta sa nám hodia talenty, ktoré sme dostali do vienka a ktoré sme povinní rozvíjať. Jedným z talentov, ktoré som aj ja dostal je talent, ktorý nazývame byť introvert.

Až v tejto dobe sociálneho dištancu sa mi otvorila jedna z možností pochopiť, ako že sa to cíti väčšinová spoločnosť, keď svet je nastavený pre vás. Aké je to príjemné sa voľne pohybovať svetom, ktorý funguje ako raj pre introvertov. Sociálny odstup, žiadne vianočné večierky či teambuldingy.

No na druhej strane je to záhul na zodpovednosť za svoj talent. Ukázať ľuďom, že sa aj v spoločnosti ideálnej pre introvertných dá príjemne žiť.

Dostal som do vienka talent na farmáciu, neuveriteľne krásnu, zábavnú a ľahučkú vedu. Jednu z tých, kde sa zosobášili zväzkom nerozlučným prírodné a humanitné vedy, kde sa kombinuje filozofia s chémiou, fyzika s biológiou a aj nielen história s matematikou.

Celý svet dnes upína zraky na nás farmaceutov – odborníkov na lieky, aby sme svetu odpomohli od tých protivných nových koronavírusov. Aby sme svetu pomohli chápať, ako to tie vakcíny fungujú, ako je to treba spraviť, aby to bolo bezpečné, ako popočítať štatistické dáta, aby sa to nedalo rozporovať, ako vysvetliť fyziku pri minus 80 stupňoch, ako ukázať na historických udalostiach, že vakcíny vyviedli svet z temnoty, ako vysvetliť chémiu rekombinantnej DNA, ako napočítať, čo sa ešte oplatí a kde sú hranice nemorálnosti. Áno, toto všetko je farmácia.

Milióny ľudí ešte vo februári 2020 svoje talenty vymieňali za vrecia peňazí. Videli v materiálnych statkoch nekonečný zdroj budúcich potešení.

Dnes títo ľudia načierajú do studnice svojich talentov, aby sa prispôsobili, aby našli nové životné ciele. Niektorí stále dúfajú, že my farmaceuti to nejako zariadime, aby sme im ich svet, kde sa talent vymieňa za časné statky, aby sme im tento ich svet vrátili. Prosia nás, aby sme zapojili svoje talenty a pomohli im.

Viete, my sme zdravotníci, my vždy prídeme keď treba. Vyžmýkame zo seba to najlepšie, čo v nás je. A tak desiatky tímov vedcov (nie len farmaceutických) zamakali a práve advent 2020 je moment, keď je vakcína ante portas.

Traja králi po Novom roku prinesú ľudstvu dary nášho farmaceutického priemyslu – vakcínu, ktorá počas nasledujúcich 2-3 rokov vykynoží covid-19 z denných spravodajstiev. Tohtoročný advent je dúfajme na dlho posledný, keď máme unikátnu šancu uvažovať nad tým, či to zhŕňanie majetku namiesto rozvíjania osobných talentov v snahe pomáhať aj ostatným okolo seba, či to malo zmysel.

Tento advent máme na dlho jedinečnú šancu si uvedomiť a premýšľať o tom, ako príjemný je aj obyčajný pozdrav podaním ruky. Ako fajn je sa pri rodinnom stretnutí objať. Ako fajn je užívať si tie každodenné nádhery extrovertného spoločenského života, keď si aj v týchto časoch vytvoríte vďaka svojim talentom bezpečné prostredie, bezpečnú bublinu kam koronavírus nemôže.

Tak to nejako zhodou okolností tento advent vyšlo, že môžeme vidieť alebo cítiť silu našich osobných talentov nie len v podobe peňazí alebo materiálneho bohatstva, ale aj v schopnosti urobiť aspoň ten kúsok sveta kolo seba a okolo svojich blízkych, čo najbezpečnejší.

Advent je príprava na Jeho príchod. Je to čas stíšenia. Možno vďaka tomu dokážete vidieť svoje talenty aj v novom svetle. Nie len že ste ich dostali pre seba, ale že sú užitočné aj pre iných.

Rozmýšľajte o tom trošku, takto 4 týždne do Vianoc! Je to moja výzva pre vás. Taká úplne zištná výzva. Veď aj ja by som chcel mať z vašich talentov úžitok. Z talentov, ktoré mne chýbajú a sú vašim bohatstvom, ktoré vám nik a nič a nikdy nevezme.

Toto je moje tohtoročné a už tak trochu aj tradičné adventné posolstvo.