Prahou po stopách zakladateľov Československa

Všeobecne sa traduje, že Československo vzniklo 28. októbra 1918. My, Slováci si k tomu vždy dohodíme dovetok, že sme sa pridali Martinskou deklaráciou 30. októbra.  Aby nebola história len suchou vedou, podnikám s deckami tajné vlastivedné výpravy. Tajné preto, že len ja viem že základným účelom je natĺcť im do hlavy, že máme nejakú tú históriu, že dejiny sú zaujímavé a ich poznanie rovnako dôležité ako čokoľvek súčasné.

Tak sme aj v roku 2007 podnikli výpravu po stopách otcov zakladateľov československej republiky. V Prahe sú viac menej pokope a keď sa nebojíte chvíľu prekladať pravú nohu cez ľavú striedavo s prekladaním ľavej pred pravú a pri tom celom sa vám nohe nezahrčkajú, môžete vykročiť po našich stopách.

Celý výlet sa uskutočňuje v priestore Hradčan, Strahovského kláštora, jeho záhrad a neďalekého Petřína.

Zdieľať?

Dnes sme súhlasili s Československom

Pamätám si ako nás na gymnáziu dejepisár upozorňoval, že vznik Československej republiky treba datovať dvomi dátumami. Tým prvým je 28.10.1918 a tým druhým je 30.10.1918, kedy sa urodila Deklarácia slovenského národa (tzv. Martinská deklarácia).

Zastupitelia všetkých slovenských politických strán, shromaždení dňa 30. oktobra 1918 v Turčianskom Sv. Martine a organizovaní v Národnú Radu slovenskej vetvy jednotného československého národa, trvajú na zásade samourčovacieho práva národov prijatej celým svetom. Národná Rada vyhlasuje, že v meně česko-slovenského národa bývajúceho v hranicicach Uhorska, je jedine ona oprávnená hovoriť a konat. (Zdroj: Wikisource)

Viac v dokumente na Wikipédii: Martinská deklarácia.

Je super, že si dnes môžeme slobodne pripomenúť korene, na ktorých stojí moderná slovenská štátnosť. A je na čo spomínať, veď medzivojnové Československo patrilo medzi krajiny, ktoré vytvárali modernú európsku civilizáciu. A rovnako je perfektné, že si ktokoľvek a kedykoľvek môže tento dokument prečítať celý. Aj keď… No a k dokonalosti chýba už len možnosť sa pozrieť na fotografiu originálneho dokumentu v rozumnej kvalite. Že to nie je vina moderných techlógii sa môžete čo to dočítať na stránke českej mutácie Wikipédie. V článku Martinská deklarace sa píše toto zaujímavé:

Původní text deklarace s podpisy i zápis z průběhu shromáždění se ale „ztratil“. Večer po shromáždění zasedal výkonný výbor SNR. Opožděně se na ně dostavil Milan Hodža, který se právě vrátil z Budapešti. Mimo jiné chtěl text pozměnit, s tím že je nutné doplnit informace o pádu Rakouska-Uherska a vyhlášení Česko-slovenské republiky. Sice neuspěl, ale svévolně deklaraci v noci změnil.

Ako vidíte, skúmanie histórie nie je ľahká vec. Fakt by som chcel vedieť ako to bolo naozaj.

Zdieľať?