PPC Adwords – čím rýchlejšie tým lacnejšie

Google doplnil ďalší parameter do súboru parametrov, podľa ktorých stanovuje Quality Score. Novým parametrom bude/už je load time. Samozrejme a logicky ide o rýchlosť načítania cieľovej stránky na ktorú vedie inzerát, nie stránky kde sa inzerát zobrazuje.

„Beginning in March 2008, you’ll be able to see a grade for your landing page’s load time in your AdWords account. ‚Load time‘ refers to the amount of time it takes for a user to arrive at your functional landing page after clicking your ad.
Four to six weeks after your load time grade becomes visible, it will begin to impact your landing page quality and, therefore, your Quality Score. We recommend working to improve your load time during this interim if it’s received a low score.“ How does load time affect my landing page quality?

Takže priatelia, je čas pre profesionálny hosting, profesionálnych programátorov a profesionálny prístup k tvorbe webových stránok. Myslím, že je to ďalší krok, ktorý posilňuje pravidlo: Víťaz berie všetko. Samozrejme, že môžete nahradiť optimalizáciu kódu, hostingu a ďalších parametrov zázemia útokom hrubou silou, teda vyššou ponúkanou cenou na klik. Je samozrejme dôležité zvoliť ten správny čas, kedy prechod na super profi riešenia má skutočne zmysel, aby prínos tohoto prechodu nezamával vašim celkovým ROI viac ako pár centíkov navyše v hrubej sile.

Tak som si spomenul, ako pred 4-5 rokmi prebiehala na blogoch diskusia o tom, kto má validnejší a optimálnejší kód. Jedno diskusné vlákno sa napríklad venovalo pomeru kódu (html značiek, CSS…) k zobrazenému textu. Že by sa vlna znovu vrátila?

A ešte jedna poznámočka: Debilné seo techniky v hromadení kľúčových slov tiež stoja nejaký ten kilobajtík na strane kódu. Predpokladám, že sa vyroja time optimalizátori a rôzne užitočné nástroje pre meranie času načítavania stránok. Vivat certifikát rýchlosti pre WordPress. No ktorý vykuk bude prvý?

Kým taký nástroj využijete, položte si otázku: „Akú váhu, aký podiel na všetkých parametroch ovplyvňujúcich Quality Score má práve rýchlosť načítania landing page?“ A ešte mi napadlo, ako sa začne diskutovať, kde je lepšie hostovať, aby to bolo pre Adwords robota čo najbližšie. Veď každá milisekunda sa počíta! Už len chýba, aby ponúkol hosting samotný Google s garanciou Adwords robota cez ulicu.

A čo na to Jan Tleskač, teda Etarget? Má to ešte cenu, keď v konkurenčnom systéme môžu vedomosti vyvážiť peniaze? Hm, tam sa ešte nedostali k možnosti postaviť alternatívny text inzerátu, takže pre také jemnosti ako je load time je času dosť.

Zdieľať?

Mobilný internet – obsah je v mobilných aplikáciách

V dnešnom zamyslení o budúcnosti mobilného internetu sa zameriam na obsah. Lebo len kvôli obsahu ho budú ľudia používať. Pripojenie, po technickej a cenovej stránke, máme vyriešené. Akokoľvek by bol obsah atraktívny, také cenové ošálenie ako v prípade SMS, kedy prenesenie 1MB dát stojí 1000 dolárov, sa v prípade reálneho mobilného internetu asi ťažko podarí.

Takže ten obsah. Aký bude mobilný obsah? Moja odpoveď je Mobilné webové aplikácie.

Akokoľvek sa budú programátori snažiť a ovládanie ich webového prehliadača bude ergonomické ako riť na šerbel, zobrazenie štandardného webu, tak ako ho poznáme na veľkom displeji, sa neujme v masovom meradle. Hlavným dôvodom je potreba doniesť pod nos platiaceho zákazníka obsah s tak diametrálne odlišnou podstatou, ako sú statický text, dynamický textový obsah, video, hudba a servisné aplikácie pre život. Aj preto sa v ďalšom texte budem zaoberať uvedenými kategóriami samostatne.

Statický text

Je to web ako ho poznáme dnes. Rozsiahle texty, články, možno nejaká minimálna interakcia v podobe komentárov, hlasovania, ankety. Prosto informačný web, kde podstatou je ponúknuť rozsiahle texty.

Už historicky a hystericky sa s veľkou obľubou využívajú špeciálne textové verzie webových stránok, ktoré sú optimalizované pre malý displej. S požiadavkou na platbu za obsah formou reklamy bude tlak na tvorbu optimalizovaných textových verzií textového obsahu stále urgentnejší. Niekam sa tá reklama natlačiť musí a ak by zaberala veľkosťou to, čo aktuálne štandardné reklamné bloky, tak taký obsah nikto opakovanie používať nebude.

Web novín vo forme webovej aplikácie umožní reinkarnáciu platby za konkrétny skutočne prečítaný text formou mikroplatieb. Uff, už aby to bolo. No ono to predsa už je. Na faktúre za pripojenie (teda dnes za hlasové služby) sa už dnes objavujú platby sa obsah, tovar a podobné statky zmätky. Poskytovanie obsahu formou aplikácie umožní, že na pozadí môžu bežať rôzne procesy. Napríklad sledovanie dĺžky čítania konkrétneho textu, klikanie na jednotlivé odkazy a tieto dáta bude možné výhodne speňažiť a z nich financovať tvorbu obsahu. V poslednej kapitole rozoberám, ako sa tieto dáta budú spracovávať a meniť na reálne peniaze.

Dynamický textový obsah

Predpovede počasia, kurzové lístky, last minútky, vtipy, kuchárske recepty, prosto krátke texty, či infografika. Mám na mysli tlačenie tohoto obsahu smerom k užívateľovi na základe prvotného nastavenia. Pre ich zobrazovanie je ideálne priame nakuknutie do zdrojovej databázy. A ako tam bude konkrétny užívateľ nakúkať, to si bude rozhodovať sám. Takýto dynamický obsah vyžaduje, aby rozhranie zvládalo vysokú mieru customizácie zo strany odberateľa. Ideálne, ak do zdrojovej databázy nakukuje nejaké aplikácia. Ale veď ten koncept už máme. Už dnes je väčšina informácii na webe zobrazovaná vďaka nerozlučnej dvojičke PHP+databáza.

Video

Budúcnosť už nastáva. Youtube sa postupne z webovej stránky stáva webovým prehrávačom.

Video je ideálne na to, aby ho zobrazovala špecializovaná aplikácia. S ohľadom na veľkosť displeja ide vždy o plnoobrazovkový režim a tak neostáva veľa miesta na umiestnenie ovládacích prvkov. O nejakom balaste, ktorý je pre súčasný web charakteristický, ani nehovoriac.

Video sa stane v prípade mobilného internetu hlavným nositeľom reklamy v mobiloch. Jednou z foriem budú aktívne odkazy ako súčasť obrazovej informácie vo videu. Hlas ma nabáda kliknúť, ružolíci objektívny šašo ukazuje ako mám kliknúť a samozrejme funguje klávesová skratka „stlačte 5 na objednanie“. Vypísanie objednávky (adresa a podobne), platba… to všetko na pozadí zariadi mobilná aplikácia.

Hudba

Tak ako v prípade videa, budúcnosť novej formy mobilného obsahu už dávno nastala. Vzorom je koncept iTunes pre stolný počítač. Alebo jemnejší príklad: Keď vložím do počítača klasické audio CD, tak mi prehrávací program stiahne z webu názvy skladieb, booklet a podobné kravinky. Akonáhle príde rovnaká aplikácia do mobilu, tak sa stane bránou do sveta hudby. Všetko o prehrávanej skladbe sa zobrazí na displeji a na pozadí aplikácia vyrieši všetky 2.0 činnosti, ako je zdielanie playlistu, jeho zobrazenie na osobnej stránke a tak podobne.

Servisné aplikácie

Veľký podiel na mobilnom internete budú mať servisné aplikácie pre život. Toto je budúcnosť a dovolím si povedať, že 30% mobilnej prevádzky urobia aplikácie, ako je napríklad ronyho nakupovanie. A predstavte si napojenie rovno do eShopu. Ale predstavovať si to musíte trochu inak ako len mobilné rozhranie pre eShop. To bude len špendlíková hlavička na špičke ľadovca. Celý ľadovec bude tvorený z procesov zázemia. Čím automatizovanejšie, tým lepšie.

Mám ešte jednu víziu pre servisnú aplikáciu. A to z mojej odbornosti. Pripomienkovanie pre užívanie liekov, ich predpísanie, objednávka na servisnú, o pardón, dispenzarizačnú prehliadku. Prepojenie s ordináciou, lekárňou, fitkom… No čo vám budem hovoriť. Mobilný obsah ako vyšitý.

Ponúkajme podobné na základe podobného

Apropó osobné stránky. Všetky uvedené aplikácie budú mať ako štandard posielanie informácii do nejakého, nazvime to osobného centra. Bude to web. Osobný web, ktorý verejne alebo súkromne zobrazuje užívateľom prehrávaný/videný obsah. Všetky mobilné aplikácie budú automaticky vytvárať túto databázu histórie. Ale nemýľte si to s dnešnými Facebookmi a MySpecami. Jedine ten, kto bude vedieť z nazbieraného vytvoriť skutočne inú kvalitu, tak ten zvíťazí. A po dnešnom ošiali po social funkcii a zdielaní celého svojho života príde na rad jeho ochrana. No ľudia si už zvyknú na pridanú hodnotu dnešných social webov a tak jednou cestou bude opätovne sprivátniť svoj zdielaný obsah.

Na základe tejto databázy a zdielaných informácii medzi formátmi, bude toto osobné centrum zas posielať do mobilu užívateľa, teda do jeho mobilných aplikácii odporúčania na nový „LIKE“ obsah. Akoby som to, nuž, homeopati sa zaradujú, ako sa reinkarnuje ich základné heslo: Podobné podobným.

A tým som sa dostal k základnému posolstvu: Mobil sa stane osobným komunikačným zariadením, kde budú mobilné aplikácie ponúkať obsah, po výbere užívateľom poskytovať obsah a informácie o skutočne skonzumovanom obsahu posielať do nejakého centrálneho databázového úložiska, nad ktorým bude makať môj osobný agent (stroj) a posielať mi nový a nový „LIKE“ obsah.

Už čoskoro preskočíme fázu, ktorú zažívame pri prihlásení sa a na začiatku používania akejkoľvek web 2.0 služby. Také to nastavovanie preferencii, „učenie“, ako sa má aplikácia správať, definovanie preferencii. Každá nová aplikácia si bude preberať naše charakteristiky a preferencie z už existujúcich a používaných aplikácii. Všimli ste si, že to už začalo v nejakej verzii 0.2 fungovať. Napríklad, keď som si toť nedávno vytváral profil na Linkedin.com, tak som tam videl možnosť importu kontaktov z Gmailu. Gmail je vo svojej podstate zoznam mojich preferovaných kontaktov.

Táto LIKE ponuka bude fungovať podobne ako dedičnosť. Až do niekoľkých pokolení, až do niekoľkých kolien. Mobilné aplikácie budú práve tými pokoleniami, naše ľudské interakcie tými kolenami. Aby sme z toho mali úžitok, obsah musia na úrovni poslednej míle spravovať mobilné aplikácie.

Reklama

Niekto za obsah zaplatiť musí. Zavedenie mobilných aplikácii ako nástroja na poskytovanie obsahu umožní konečne platiť za obsah priamo. Priama platba je pre tvorcov obsahu oveľa výhodnejšia a tak mobilné aplikácie majú cestu vydláždenú.

Reklama je súčasť obsahu. Je to obsah rovnako ako text. Všetci zatiaľ tvrdia, že mobilný obsah bude financovať reklama. Myslím, že priamo zobrazovaná (prehrávaná) reklama bude postupne ustupovať. Naopak, viac a viac budú firmy investovať do toho, ako ovplyvnili z čoho (z akej množiny zameniteľného obsahu) si užívateľ vyberá svoj „LIKE“ obsah. Mobilný internet preskočí tú fázu, keď sa rozhodujeme či na reklamu klikneme, či po zhliadnutí reklamy následne o týždeň nakúpime ten správny produkt, teda či na cieľovom mieste vykonáme konverziu alebo transakciu. Mobilné aplikácie už budú obsahovať zoznam a my si z neho vyberieme konečné produkty. Na konci mesiaca len výrobcovia uhradia PPA náklady. Kto bude v mobilnej aplikácii, ten BUDE. Alebo si myslíte, že Google podaromnici bojuje o miesto na displeji? Toho miesta je tam hnusne málo.

Zázemie

Mobilný internet bude viac ako čokoľvek čo sme doteraz v súvislosti s internetom poznali, vyžadovať zmáknutie procesov v zázemí. Programátor bude len a len robotník, kodér. Hlavné slovo bude mať tvorca obsahu a tvorca procesov zázemia. To, ako poskytovatelia služieb a obsahu zvládnu offlinovú časť celého podnikania, bude stále viac a viac rozhodovať o úspechu. Dajte na mňa, my, čo vieme ako majú procesy fungovať, budeme stále žiadanejší.

Zdieľať?

Úspešná vychádzka za neúspechom na Bielej hore

Cez týždeň som staršiu skúšal z vlastivedy. Preberali sme Pravek až po Veľkú Moravu. Aby si to vedela predstaviť, aký veľký čas v tých troch odstavcoch prešla, tak som jej hovoril, že tí Lovci mamutov, to je na časovej osi niekde pri samoške. Kelti sú pri plote, potom že je okno, to je narodenie Krista, teda v českých učebniciach náš letopočet a Veľkú Moravu máme uprostred izby.

Prekvapilo ma, že vo vlastivede nemajú pre Veľkú Moravu uvedený rok 863 n.l. , kedy prišli Cyril (Konštantín) a Metod. Hovoril som jej, že naozaj nemusí presne vedieť veľa dátumov, ale dva určite. Jeden je práve 863 a druhý 1620 – bitka na Bielej Hore. Ten prvý preto, že tak bude vedieť, kedy to tá Veľká Morava vlastne bola (nejaký čas predtým a nejaký čas potom). Tiež je to aj o Byzantskej ríši ako nástupníctve po rozpade Rímskej rýše, o histórii náboženstva, vzdelanosti, jazyka na našom území. Ukázal som jej ako sa dá z jednej vety „Príchod Cyrila a Metoda z Byzancie na Veľkú Moravu v roku 863“ vyťažiť maximum informácii o tej dobe. Pre ten druhý rok majú zas slabosť Česi, takže to treba vedieť a hotovo (minimálne 10 dôvodov by sa našlo). A tým začal náš sobotný výlet.

No, pravdu povediac, výlet v skutočnosti začal mojou nasledujúcou vetou: „A to vieš, že na Bielu horu sa chodí električkou?“ Baba sa strašne rozosmiala, lebo si predstavila ako idú na bojisko rytieri a kniežatá električkou č. 8. Chvíľu sme túto myšlienku rozvíjali. A prekvapilo ju, že je to dnes už na kraji Prahy. A keď som sa jej opýtal, či vie, prečo to české stavy prehrali a ona odpovedala, že nie, tak bol osud soboty spečatený.

Do jednej ruky som vzal našu pražskú výletnú knihu „S deťmi po Prahe bez nudy“, do batohu dve fľaše vody, 5 keksíkov, sadli sme do auta a išli sme dobíjať Bielu horu. Len tak na okraj, to viete, že v Čechách sa väčšina hôr a hradov dobíja z kopca?

IMG_4598_u.jpgZ hlavnej cesty som odbočil medzi domy do nenápadnej vilovej štvrti. Po asi 300 metroch som zastavil a hovorím: Tak tamto, to je tá mohyla na Bielej hore. Zo zadného sedadla sa ozvalo evidentné sklamanie a zborové: „A kde je tá hora?“ Priložená fotografia dokumentuje reálne pomery vládnuce pri dobíjaní mohyly v pozadí. Chodníkom krížom cez pole a po cca cca 100 metroch je po dobíjaní.

IMG_4599.jpgPri mohyle, ktorú postavila v roku 1920 Česká obec sokolská župa podbělohorská sme si spravili vlastivedné okienko. Prečítali sme kto, kde (to nám bolo jasné, keďže sme tam stáli) s kým a prečo. A ako to dopadlo. Potom sme sa prešli k obore Hviezda. IMG_4600.jpgLebo práve kvôli nej to celé Česi prehrali. Habsbugovia totiž útočili z kopca dolu (z kopca je to veru na české pomery riadne) a brániace sa vojsko českých stavov malo navyše za sebou kamennú stenu (plot) obory. Takže ani ustúpiť nemali kam. Po ceste sme dumali nad tým, či pri kopaní základov tých víl, okolo ktorých sme kráčali, narazili aj na nejaké to brnenie či kosti z tých čias.

Aby sme skompletovali celú históriu, zbehli sme autom ešte do mesta, na Staromestské námestie. Tam je v dlažbe urobených 27 krížov na pamiatku 3 pánov, 7. rytierov a 17. mešťanostov (na stene radnice je ich zoznam), ktorých na jar roku 1621 obesili ako osnovateľov povstania. Akokoľvek, celé to začalo druhou pražskou defenestráciou (vyhodením z okna) na Pražskom hrade roku 1618. Neskôr generálny snem schválil novú ústavu, podľa ktorej mal byť Český štát konfederáciou rovnoprávnych krajín a panovník volený (uff, aké moderné na prvý pohľad). V auguste 1619 snem zvolil za kráľa Fridricha Falckého. A ten im to potom 8. novembra roku 1620 na Bielej hore prehral.

Baba sa samozrejme rýpavo opýtala, že kedy bola tá prvá defenestrácia. Samozrejme som si to na mieste nepamätal a odbil som ju, že teraz riešime udalosti bielohorské, tak nech sem nepletie iné časy. Tiež sa pýtala, čo je to tá „Dukla 1944“ (na stene radnice je pamätná doska s takýmto nápisom). Odpovedal som, že to je na východnom Slovensku a trochu dosť o dejinách druhej svetovej vojny, ale my sme v 17. storočí, tak sa držme témy. Keď sme sa vracali k autu, tak ma baba upozornila, že radnica je v Starom meste a my parkujeme na Josefově. Ja na to, že to je zas iný príbeh. Rovnako ako hentá (ukázal som pred seba) stena židovského cintorína. Poviem vám, v Prahe je to ťažké. Kam sa pozriete, všade sú nejaké historické udalosti, ktoré sa prekrývajú v priestore a niekedy aj v čase.

A tak sme to na tej Bielej hore zas prehrali. A až do roku 1918 vládli v Čechách Habsburgovia. Pri tej príležitosti sme sa rozprávali aj trochu o tom, prečo si české stavy tak strašne chceli vládnuť samé, teda pod nimi voleným kráľom. A tiež prečo sa to asi tomu Habsburgovi nepáčilo. Hovorili sme aj o tom, ako to bolo v tom čase na Slovensku. Baba sa vyjadrila, že my sme to mali v škole jednoduchšie, pretože slovenské dejiny boli oproti českým jednotvárnejšie. Po Veľkej Morave Uhorsko a až do roku 1918 stále Uhorsko.

Dodatok pod čiarou: V záujme priblíženia zábavnej a atraktívnej stránky dejepisu bolo použitých mnoho zjednodušení. Cieľom bolo hlavne vzbudiť na úrovni predškolského a konca mladšieho školského veku záujem o učenie dejín. Historickú vernosť dodajú učebnice časom. Poviem vám, aj keď sme išli po stopách prehranej bitky a skončili pod šibenicou, zabávali sme sa dobre.

Zdieľať?

Samo síce neupratal, ale miera insitnosti klesla

Historicky a hystericky druhé video na tomto blogu. Ak som v minulom sobotnom článku kritizoval tvorivo-reportérsku úderku Kodoň-Trnka za insitnosť, tak dnes ich musím pochváliť. Zmena aktívneho záberu na čítaný poddtext celému klipu jednoznačne prospela. A tým nemám na mysli žiaden iný podtext. Teda okrem podtextu naznačeného v nadpise.

Pokračovať v čítaní

Zdieľať?

Ako som sa vysporiadal s diverzifikáciou hostingových služieb

Tento text je popisom aktuálneho stavu vo využívaní hostinogvých služieb pre moje webové projekty. Vychádza z niekoľkoročnej skúsenosti a popisuje riziká, úskalia a výzvy, ktoré som musel riešiť, aby sa nestali problémami.

Dlhoročne využívam webhosting od firmy Websupport. Je to fajn. Veci viac menej fungujú. Dostupnosť stránok je na nejakej úrovni. No ukázalo sa , že je potrebné diverzifikovať. Jednak v prípade, že by som mal všetky svoje projekty na jednom hostingu, v prípade jeho výpadku sa jedná aj o totálny výpadok prímov z jednotlivých projektov. Druhým dôvodom pre diverzifikáciu je možnosť pre rôzne druhy projektov využiť najvhodnejšiu službu.

Neobmedzený počet domén

Prebehol som niekoľko dôveryhodných blogov, mrkol som sa na čom hostujú a ako doplnkový hosting som si vybral firmu www.hostmonster.com. Kým vymenujem dôvody prečo mne osobne vyhovuje práve ich ponuka, spomeniem ten najdôležitejší bod. 1. Neobmedzené množstvo domén hostovaných na jednom hostingovom účte. Darmo sa hostingové firmy v slovenských a českých luhoch a kyselinách chvália, že poskytnú neobmedzený diskový priestor, keď pre každú novú doménu treba zriaďovať nový hostingový účet a teda platiť zbytkovú diskovú kapacitu, platiť zriadenie novej databázy, platiť zriadenie e-mailových schránok.

Čo ma ďalej na hostingu od www.hostmonster.com teší:

 1. Servery mimo EU v hostingovo rozvinmutej krajine – Kde sa mi naozaj nestane to, čo predviedla polícia v júny 2007 so servermi firmy Websupport. Predstava, ktorú vtedy použil perohryz, že policajti pristavia modrú Aviu a nakladajú servre Hostmonstera alebo Googlu je predsa len zábavná.
 2. Neobmedzené parametre – môj účet mi práve ukazuje nasledovné: 1536000.00 MB – diskového priestoru zdielaného medzi maximálne 999 domén+999 subdomén+999 parkovaných domén+100 databáz+5000 emailových schránok. Pri hodnote maximálneho mesačného trafficu svieti číslo 15360000 MB. Spolu a len spolu s bodom číslo 1. ide o skutočne neobmedzený hosting.
 3. Možnosť rozbehať klientovi jeho web u seba a po zaplatení za robotu mu ho presunúť na jeho hosting. – Veru, veru aj v treťom tisícročí sa nájdu šikulovia, čo nezaplatia a počítajú s tým, že nad smiešnou tisíckou či dvomi mávnem rukou.
 4. Podporné služby pri inštalácii webových aplikácii – Webové aplikácie, to ja rád. Do istého objemu sa skutočne neoplatí programovať už naprogramované. Napríklad WordPress sa inštaluje tak, že kliknete na „Inštaluj WordPress“, vyberiete adresár (doménu, subdoménu na ktorej bude web prevádzkovaný), zadáte prihlasovacie údaje do budúceho WordPressu a finito. Všetky súbory nahrá stroj od nich, vytvorí databázu… Svoj firemný web som rozchodil za 2+20 minút. 2 minúty inštalácia (bolo treba dohrať jazykový súbor a pluginy), 20 minút úprava šablóny a ladenie textov.
 5. Podrobný help ku každej funkcii. Som v prvom rade tvorca obsahu, nie programátor, takže často potrebujem poradiť pri nastavovaní triviálnych parametrov. A platiť niekoho, aby mi nastavil nejakú trivialitu (ftp konto do adresára, presmerovanie URL a podobne…) je v mojom prípade vyhadzovaním peňazí.
 6. Robustné webové rozhranie – Keď sa rozhodnem využiť nejaké fičúrinku, tak isto pre ňu už mám pripravené webové rozhranie. Napríklad:
  1. Možnosť nastaviť presmerovanie pre jednotlivé URL aj pre kompletné domény a subdomény prostredníctvom komfortného webového formulára, ktorý doplní súbor .htaccess. Keď čítam, že niekto musel požiadať helpdesk svojho hostingu o možnosť používať práve .htaccess, neveriaco krútim hlavou.
 7. Robustná hostingová firma – pokazenie jedného stroja nesmie ovplyvniť moje služby na 2 dni, ako to predviedla tento týždeň firma Websupport, keď jej haproval databázový server.
 8. Testovanie nových nápadov na nových doménach bez finančných nákladov – súvisí s hlavným bodom a bodom č. 3
 9. Všetky súbory a ich databázy prístupné na jednom mieste. Keď potrebujem naklonovať inštaláciu, tak pomocou webového správcu súborov presuniem súbory jednej domény na druhú behom sekundy.
 10. Platba za rozšírenie služieb kartou, cez Paypal, prosto okamžite po mojom zaplatení sa na hostingu musia veci diať. Poznám sa a keď nápad nezrealizujem rýchlo, tak zapadne.
 11. … a tak ďalej a tak podobne.

Len mimochodom a pre rýpalov: Mnoho z uvedených bodov poskytuje aj Websupport a isto aj ktorýkoľvek iný slovenské webhoster. A dobre a kvalitne. Akurát som pri rozširovaní vedomostí o prostredí internetu zistil, že veci sa dajú robiť aj inak. Život ma naučil, že je občas dobré mrknúť aj za hranice a skúsil som to.

Princípy mojej diverzifikácie

Vrámci diverzifikácie som už dávnejšie oddelil e-mal od www. Všetky e-mailové schránky prevádzkujem pomocou Google Apps. Jednak je to pohodlné a druhak, vám príde e-mail od zákazníka, že vám nefunguje web pri totálnom výpadku hostingu. Mimochodom, toto sa mi veľmi osvedčilo a odporúčam. Pri problémoch s Google Apps by stačilo zmeniť MX záznamy a e-maily stále chodia.

Vrámci diverzifikácie dát webov sa dostávam pomaly do situácie, že Websupport bude mojím registrátorom pre všetky moje sk domény a dáta všetkých ďalších nových projektov budú fyzicky na hostingu inej firmy. Doterajšie projekty u nich zatiaľ ostatnú, no moja trpezlivosť s ich výpadkami, informovanosťou a náhradou za neodobratú službu je tesne pred koncom.

Takto nastavená diverzifikácia mi umožňuje veľmi promptne a lacno zareagovať. V prípade kolosálnych problémov hostingu je presun webu otázka jedného e-mailu registrátorovi na zmenu DNS záznamov (treba mať samozrejme nejaké tie zálohy lokálne). V prípade kolosálnych problémov registrátora, jeho zmena si nevyžiada presun dát. A web mimochodom stále beží.

Presuny DNS

Apropó zmena DNS. V prípade slovenských domén to prebiehalo hladko. Do cca 12 hodín od zmeny v SK-NIC sa už ohlasovalo nové umiestnenie. Dokonca až príliš hladko. Keď som presúval tretiu doménu, tak nejako som očakával aspoň otázku od helpdesku, že či som nespokojný a tak podobne. Hm, možno nabudúce.

V prípade českej domény to už také hladké nebolo. Registrátor chcel stále nejaké NS SET. Že vraj pre cz doménu nie je možné nastaviť DNS priamo. Keď som napísal do www.hostmonster.com, tak netušili čo to chcem. Hm, tak som pátral, a pátral a pátral, poviem vám, túto exotiku pre cz doménu pozná len málokto z laikov. A dokonca ani profíci veľmi nie. Riešenie je pritom jednoduché. Urobte si vlastný NSSET s DNS záznamami nového hostingu a ten pošlite svojmu registrátorovi. Napríklad tu nájdete aj podrobné vysvetlenie čo to NSSET ID je vlastne za exotiku.

Zhodnotenie

Zdalo by sa, že www.hostmonster.com sú len samé pozitíva asociálne istoty. A veru sú s ohľadom na požiadavky, ktoré aktuálne mám (časť komplexného hostinogvého riešenie pre malú firmu). Jeden problém, ktorý som mal, bol spôsobený mojou kozmopolitnosťou. A druhá vec, ktorú som pozoroval a musel trochu poriešiť bolo, že po ich komfortnej inštalácii WordPressa sa mi do databázy neukladali korektné slová z diaktitikov. Tak som cez phpMyAdmin mrkol na tabuľky a zistil som, že databáza bola nastavená do kódovania latin1_swedish_ci. Ach jo, tá kozmolitonosť.

Po 39 dňoch používania hostingu www.hostmonster.com vám ho môžem s kľudným svedomím odporučiť. To čo prezentujú slovenské a české hostingové spoločnosti na svojich weboch je pekné, ale zázemie u www.hostmonster.com je krajšie.

Zdieľať?

Celulóza na krátke marcové večery pred zmenou na letný čas

A čoskoro sa nám večery ešte predĺžia. Príde letný čas a s ním viac večerného svetla na naše offlinové záujmy, koníčky a lopotu na záhrade. No kým budeme posúvať hodiny kvôli letnému času dopredu (zmena zimného času na letný prebehne v nedeľu 30. marca 2008 (o 2:00 budú zrazu 3:00)), tak si môžete vychutnať za kanvicu celulózového výluhu. Niektoré záložky sa veru v mojom Firefoxe lúhovali pekne dlho.

Hafo-veľa ľudí ku mne chodí pre e-knihy celkom zadarmo, tak pridám odkaz na súborné dielo F.X.Šaldu, ktoré je k dispozícii zadarmo vo formáte PDF. (via: [pak] Poznámkový blok Pavla Kotrly)

Zaujímavý, skutočne právnický pohľad na zneužívanie obsahu zo strany vyhľadávačov priniesol článok Jsou internetové vyhledávače nelegální?

„Zřejmě není sporu o tom, že pro provozovatele webových stránek je činnost provozovatele internetového prohlížeče ve většině případů přínosná (i když si lze představit i případy opačné). Důvod či přínos činnosti spočívající ve zhotovování rozmnoženin autorských děl však v předmětném případě není rozhodný, neboť české autorské právo z pohledu formálního nestanoví hranici mezi jednotlivými případy zhotovování rozmnoženin autorských děl.“

Ako by mimochodom ponúka aj pohľad do zákulisia teórie práva. Je až neskutočne absurdné, ako ľudia v komentároch vyjadrujú podobný postoj ako nemecký národ voči NSDAP. Rovnako postupovala obsluha v Černobile. A rovnako tento absurdný postoj vyjadruje veta: Podrezával si konár pod sebou a potom sa čudoval, že si nabil kokos.

Keď sme pri tých autorských právach (No prosím! Už zase?), tak odkaz na to, ako vznikajú prezentácie v jednej renomovanej H1 agentúre. Trochu to dovediem ad absurdum, ale zaujímavé by bolo si u nich zaplatiť školenie a potom na 17. slajde vidieť vlastný screenshot. No neskopčite to, keď sa to voľne povaľuje po webe. Možno aj toto mal na mysli Bystro vo svojom komentári (výhrada č. 2) k firemným blogom.

Dva súvisiace s marketingom: Search Illustrated: Building Trust Through Search Marketing (via: Ako vybudovať dôveru vďaka internetovému marketingu) Všimnite si, že 5 z 5 bodov v tej schéme sú o skutočnom obsahu. Dôvera a autoritatívnosť sú ciele, ktoré by mal mať každý Firemný blog.

Vraj bude čoskoro Wordpres vo verzii 2.5 Vyčkám tak do verzie 2.5.3 a možno prejdem. Uvidíme čo zaujímavé prinesie. Tagovanie vo verzii 2.3 nebolo nič-moč zvládnuté.

Karel Hvížďala bol toť nedávno hosťom u Jana Krausa v „Uvolněte se prosím“ a Kraus spomenul medzi rečou, že Karel píše svoj blog. Tak som zhodil TV do okna a vo vedľajšom som si to išiel overiť. A je to tak. Napríklad v ostatnom článku si môžete prečítať skutočne výborný citát z rozhovoru s Karlem Schwarzenbergom:

A souvisí to také s tím, že ti, co tady o sobě tvrdí, že jsou pravice, mají od pravicových myšlenek vzdálenost, jako je z Ulánbátaru do Paříže. A to, co se zde nazývá sociální demokracií, je velmi vzdálené od toho, kam se tyto strany vyvinuly v Evropě. Prostě tady každý o sobě tvrdí něco jiného, než čím ve skutečnosti je. Tedy lže.

Dávno som nepísal o PDA. Asi moju obľúbenú blbinku McRazor nahradím novou Nevíte si rady? Hoďte si mincí nebo použijte program.

Toto ako odkaz pre budúci článok o mobilných technológiách. Mozilla Prism: pojítko mezi webem a desktopem.

Dva súvisiace odkazy. Brusel dá sto miliónov eur na vznik konkurenta Google a Google Closes DoubleClick Acquisition. A možno by som mal pridať ešte jeden: Microsoft dostal od EÚ ďalšiu pokutu – Pocitace.sme.sk, aby bolo vidieť, odkiaľ tí Francúzi a Nemci dostanú peniaze na vyvinutie konkurencie pre Google, aby nedosiahol monopolné postavenie, ktoré ale vôbec nehrozí ani po akvizícii DoubleClick-u.

A dám aj jeden odkaz z mojej odbornosti. Keďže trochu viac tuším čosi o českom projekte elektronickej zdravotnej knižky, tak som si so záujmom a pokyvovaním pozrel reportáž na Nove Poslanecké podnikání. Dane za rok 2007 treba vyčísliť do konca marca. Ja som už na podnikanie prispel.

Jazykové okienko: Slovník slovenského jazyka uvádza:

večer
-a L -e mn. -y m.
večera
-e L -i mn.-e ž.

Preto v Google radu skutočne nehľadajte.

Zdieľať?

Vzájomné odkazovanie na vašich stránkach

Na začiatku marca som vyhlásil pri príležitosti Marca -mesiaca internetu už druhý ročník akcie Mesiac otvorených dverí na slovenskom internete – marec 2008. Ide v zásade o to, aby ste si počas mesiaca všímali odkiaľ a z akých iných webov chodia k vám návštevníci. Kto na vás linkuje. Aké vyhľadávače sú pre vás zaujímavé. Aké kľúčové slová ľudia hľadali, keď k vám prišli. A začiatkom apríla sa na svojich stránkach pochválite, ako to na vašich stránkach, na vašom webe frčalo. (Presné podrobnosti nájdete na domovskej stránke akcie.) Vyhrabal som zo svojho archívu text, ktorý vysvetľuje, prečo je práve vzájomné odkazovanie na blogoch a iných obsahových stránkach také zaujímavé. Text vyšiel pôvodne na blogu pilnik.blog.sme.sk koncom februára 2005. Trochu som ho zaktualizoval a doplnil komentárom.

Existujú niektoré vlastnosti, ktoré sa objavujú na všetkých blogoch. O niektorých som sa už zmienil v predchádzajúcich častiach tohto už seriálu. Dnes to bude o vzájomnom odkazovaní. Keď sa pozriete na ktorýkoľvek dlhšie fungujúci blog, určite tam nájdete zoznam obľúbených blogérov. Prečo to všetci robia?

Ja vidím dva dôvody:

 1. Blogy píšeme preto, aby si ich niekto prečítal. Ak teda niekoho zalinkujem, očakávam, že ma zalinkuje aj on. Tak ma nájde Google a dostanem sa do vyhľadávačov. Získam nových čitateľov.
 2. Blog mi slúži ako moja vstupná stránka do internetu, preto tam mám odkazy na stránky, ktoré často navštevujem.

Ten prvý bod je zásadným posolstvom tohoto článku. Každý odkaz na vašu obsahovú stránku dokáže priniesť čitateľov. Jednak priamo ale aj nepriamo prostredníctvom vyhľadávačov. Ak nezačnete sami linkovať inam, nikto nezačne linkovať k vám. Keď je na vašich stránkach obvyklé, že aktívne linkujete, nikto v budúcnosti nebude mať obavu zalinkovať k vám z obavy, že by to ostalo jednostranné.

Keď sme už pri tom odkazovaní. Niekoľko pravidiel slušnosti:

 1. Keď čítate iných blogérov, uveďte ich zoznam.
 2. Ak ma niekto inšpiroval, tak je dobré to tam uviesť. Inšpirované/zdroj: xxxblog Samozrejme ako odkaz.
 3. Ak som niektorú informáciu získal tak, že ma na ňu nasmeroval iný blogér je slušné napísať via: xxxblog

Každá ľudská činnosť, kde prichádzame do kontaktu s inými ľuďmi má mať svoje pravidlá. Aj odkazovanie. Pri tejto príležitosti by som ešte doplnil, bod 4., ktorý sa v ostatnom čase ukázal ako dôležitý.

4. Ak použijete citáciu z inej stránky tak dodržujte jednak zákonné a aj morálne pravidlá pre citácie. To znamená, nepreberajte viac textu ako je skutočne potrebné a vždy uveďte zdroj ako aktívny odkaz.

Keď som na internete objavil prvý blog, objavil som vlastne celý blogový priestor. Pretože na tom prvom blogu bol odkaz na jeho obľúbených blogérov. Tí mali na svojich blogoch odkazy na svojich obľúbených blogérov. Počas pol hodiny som bol priam zavalený blogmi.

Rovnako to platí aj o konkrétnej téme. Ak sa stane obvyklé, že na konci článkov budú napríklad súvisiace odkazy, tak sa stane váš článok súčasťou komplexného pohľadu na tému. Ľudia radi chodia tam, kde získajú komplexnú informáciu.

Vzájomným odkazovaním konáte dobro.Vzájomné odkazovanie má ešte jednu výhodu. Ak máte svojho obľúbeného autora, je isté, že časť jeho obľúbených bude vyhovovať aj vám. A tak ďalej a tak podobne.

Nasledujúci prieskum vznikol vo februári 2005 a keď si prejdem články, a ich materské blogy, na titulke blog.sme.sk, je to stále rovnaké. A rovnaké je to aj blogoch eTrendu a iných verejných blogovacích systémoch.

Prečo to celé? Skúmal som staršie blogy na SME.sk. U týchto blogérov som očakával, že už čosi tušia oblogovaní. Tu sú výsledky:
Skúmaný počet blogérov:23
Počet priamych odkazov na iných blogérov:4+6+1+7+2+6+3+1+5+1=36
Priemerný počet odkazovaných blogov: 1,6
Počet blogérov,ktorí majú aspoň jeden iný blog v Odporúčam: 10
Najväčší počet odkazovaných blogov: 7

To naozaj skoro nikoho nečítajú?

A viete vy čo? Robte si na svojom blogu čo chcete. Je to predsa váš priestor. Lenže ja rád navštevujem blogy, ktoré majú istú blogovú kultúru. Ak chcete, aby som vás navštevoval, dajte si poradiť. Moje obľúbené blogy nájdete v mojom RSS agregátore.

Ak by som v pôvodnom texte nahradil slovo blog za akýkoľvek obsahový web, platnosť článku sa nezmení. Málo odkazovania, málo súvislostí, málo hypertextu. A pritom práve odkazy robia z textu skutočnú webovú stránku.

Vrámci témy odkazovania som bol býval bol vtedy napísal niekoľko článkov, ktoré postupne vytiahnem z archívu na svetlo sveta. Myslím si, že hovoriť o odkazovaní je stále aktuálne a keď sa nám všetkým podarí zaviesť dobré zvyky v linkovaní, môžeme slovenské jazykové prostredie na internete skvalitniť a skultivovať.

Ak máte chuť, zapojte svoje stránky do akcie Mesiac otvorených dverí na slovenskom internete – marec 2008 a podelte sa s ostatnými o informácie o zdrojoch a veľkosti návštevnosti vášho webu za marec 2008.

Zdieľať?

Hra: Pošlite mi svoje heslo

Nasledujúci text vznikol 22. septembra 2005. Článok som pôvodne písal pre svoj blog pilnik.bolg.sme.sk Potom skončil v mojom archíve a dnes je vhodný čas na jeho reinkarnáciu. Tak sa začítajte do stále aktuálneho historického textu:

Zaujímavá sonda do ľudskej dôverčivosti a zvedavosti. Mám jasne vyhranené názory na bezpečnosť IT techniky, dôležitosť šifrovania a ochranu svojich dát. Pracujem dennodenne s veľmi citlivými osobnými informáciami o ľuďoch, pacientoch a zákazníkoch. Viem, ako ľahko môžu informácie prekĺznuť do nepovolaných rúk.

Preto ma vždy veľmi, napíšem zaujme, článok podobného druhu ako zverejnil na svojom blogu La Trine Jak zjistit heslo na Seznam Email (aktualizováno) » La Trine.

Napísal som zaujme, pretože by som rád vedel vaše názory bez toho aby som vás nejako výraznejšie ovplyvnil. Blogy sú často zaujímavé nielen článkami, ale aj komentármi k nim. Komentáre k originálnemu článku majú ešte jednu zvláštnosť, často nevídanú. Väčšina diskutujúcich sú starí skúsení blogéri, ľudia žijúci na sieti. O to sú ich postrehy poučnejšie. Kde je ale pravda?

Proč to funguje?

Jak je možné, že tolik lidí podlehne důmyslně sestavenému textu a odevzdá své „klíče“ od schránky?

A teraz dnešné súvislosti. No najprv si prosím uvedomte tú skutočnosť, že článok vznikol 22.septembra 2005. To znamená, že myšlienka v článku prezentovaná oslávi čoskoro okrúhle jubileum 3 roky.

Takže tie súvislosti: Napríklad včera rony informoval o absurdnom procese na odheslovanie prílohy e-mailu s podrobným výpisom telefónneho účtu v článku Som albánsky hacker a pošlite mi svoje meno a heslo.

Medzičasom som písal o divnom overovaní identity na zákazníckej linke firmy T-Com v článku T-Com požaduje na overenie identity nadiktovať heslo po telefón.

No a hitom februára 2008 bol phishingový e-mail pre klientov aj neklientov Českej sporiteľne. Načrel som do môjho Gmailového spamového koša (kde to Gmail automaticky bez akýchkoľvek rozpakov umiestnil) a vyhrabal som jeden. Tu je parafráza z neho: „Vaše transakce byla zamítnuta. Jdete na adresu ……….com.cn/ce/“

Už sa nečudujem, prečo to funguje. Pokiaľ sa budú pseudoatority správať debilne, používať idiocké postupy pri zaobchádzaní s heslami a osobnými údajmi, dovtedy bude stred Gausovej krivky ľudskej spoločnosti tieto idiocké postupy a debilné správanie považovať sa správne.

Verím, že tento článok a v ňom už niekoľko krát prevarená téma, sa dožije vo svojej aktuálnosti aj nasledujúceho okrúhleho jubilea 6 rokov v plnom zdravý. Ľudstvo ešte stále nespotrebovalo všetky hlúpe riešenia a vždy sa nájde nejaký objaviteľský idiot, ktorý si bude myslieť, že objavil koleso. Pritom riešenie je tu už od časov rannej starovekej civilizácie. A v doméne …com.cn isto ešte dávnejšie.

Zdieľať?

Firemný blog – cesta k dynamickému obsahu (dokončenie)

Pokračovanie článku Firemný blog – cesta k dynamickému obsahu

4. Nástroj na získanie prirodzených spätných odkazov a nejakej tej priamej návštevnosti

Ak dodržíte bod jedna a zameriate obsah na zákazníka a budete pravidelne tvoriť živý obsah, stanete sa nie len autoritou pre vyhľadávače, ale aj pre iných tvorcov obsahu. Autority sú častým cieľom citácii. A každá citácia je zdrojom spätného odkazu priamo v texte. Návštevníci radi klikajú na súvisiace odkazy, na odkazy, kde sa toho môžu ešte viac dozvedieť. Ak skončia u vás na firemnom blogu, môžu skončiť na vašom objednávkovom formulári.

V ostatnom čase sa ukazuje, že spätné odkazy v texte, so správnym anchortextom sú oveľa zásadnejšie aj pre vaše umiestnenie vo vyhľadávačoch. Oveľa cennejšie, ako zaplatené a výmenné spätné odkazy v pätičkách, či odkazových lištách. Z dlhodobého hľadiska je tento prínos veľmi veľký.

Ak sa vám podarí byť zalinkovaný nejakým článkom z vysokou návštevnosťou, časť ich návštevníkov príde aj k vám. Skúsenosť hovorí, že toto sú klienti, ktorých ste jakživ nevideli. A ich príchod na váš web vás stál len a len toľko, koľko stálo napísanie článku na vašom firemnom blogu kedysi dávno.

5. Nástroj spätnej väzby a zdroj inšpirácie pre rozvoj nových produktov.

V tomto bode sa spája niekoľko zdrojov. Prvé vás napadne, že sú to komentáre. Áno, priamo v komentároch napíšu ľudia nápady na zlepšenie vašich produktov alebo služieb. To je pasívny prínos komentárov

Ak k svojim komentujúcim pristúpite aktívne a priamo ich oslovíte, môžu vám vrámci osobnej e-mailovej korešpondencie priniesť netušené návrhy.

Váš človek, keď pripravuje článok, musí si urobiť aspoň minimálnu rešerš o predmete svojho článku. Či už vo vnútri firmy, alebo na sieti, alebo v offline svete. Pri tej príležitosti ho isto napadnú mnohé zlepšenia. Tiež bude zdrojom internej spätnej väzby.

6. Naplnenie očakávaní po mladom dynamickom buzzworte

Tento bod je pre vás možno úsmevným. No ak naplní váš firemný blog predchádzajúce body, vaša hláška: „Máme blog, lebo sme dynamický firma sledujúca moderné trendy“ bude čerešničkou na torte naplnenej skutočným obsahom. Budete mať živý web, ktorý prináša nových zákazníkov, vytvára povedomie o vašej firme v prostredí internetu a zhodou okolností dnes naň môžete dať pomenovanie blog. Zajtra, keď sa objaví nové trendové slovo, bude stačiť len premeniť nálepku. Lebo naplnenie a cieľ sú stále rovnaké. Živý obsah, nový zákazníci.

Na záver

Máte pocit, že vaše produkty sú mimo internetu, že vy by ste blog nezužitkovali? Skutočne, ani ako zdroj nápadov? Ak ste doteraz nemali ani jedného zákazníka, ktorý prišiel zo siete internet, tak len jeden nový je zvýšenie o 100%. Určite si viete spočítať, koľko hrubého zisku tento nový zákazník prinesie. A od tohoto čísla je len krôčik k nastaveniu ekonomiky firemného blogu tak, aby bol pre vašu firmu prínosom.

Výzva k akcii

Nechajte si vytvoriť procesy pre Váš firemný blog od firmy Infolek, s.r.o. Moje päťročné skúsenosti s blogovaním vám môžu byť k dispozícii. Pomôžem v tvorbe obsahu vášho firemného blogu, štruktúry firemného blogu. Napíšem články o vašich produktoch. Naučím vašich zamestnancov ako písať účinné články pre váš firemný blog. Komunikácia v blogosfére je pre mňa pohyb v prirodzenom prostredí.

Zdieľať?

Odškodnenie po výpadku hostingu

Dostupnosť dňa 10.3.2008Len krátko: Zažili ste odškodnenie po výpadku hostingu (za nedostupnosť vášho webu) od vášho webhostera? Napíšte svoje skúsenosti do komentárov. Webhostingy sa môžu pochváliť, ako to robia.

Zdieľať?