Vysvetlenie vplyvu rastu minimálnej mzdy v zdravotníctve pre socialistov

Socialisti by radi zvýšili minimálnu mzdu tak, aby sme mali platy ako v Nemecku. Lebo vychádzajú z tézy, že mrzký podnikateľ nikdy nebude dobrovoľne platiť svojim zamestnancom viac.

No dobre, tak skúsim predpokladať, že majú pravdu a uvidíme kam nás to privedie.

Tak si vezmime také platy v zdravotníctve. Peniaze na ne získavajú poskytovatelia od poisťovní. Poisťovne vyzbierajú peniaze od daňových poplatníkov vo forme zdravotného poistenia.

Zvýšme minimálnu mzdu 3x, aby sme sa dostali na úroveň platov, nie minimálnej mzdy, ale skutočne priemerných platov v Nemecku. To z tej prvotnej tézy jasne vyplýva. To klasický socialistický odborársky požiadavok.

Takže mzdové náklady poskytovateľov sa zvýšia 3x. Keďže sme si povedali, že peniaze poskytovatelia získavajú od poisťovní, musia poisťovne zaplatiť 3x viac. Aby to dokázali, musia vybrať XXX-krát viac na zdravotnom poistení. Koľko je to XXX závisí, aký podiel na nákladoch zdravotníctva majú platy zdravotníckych pracovníkov. Rozhodne ale platí, že XXX>1.

Naozaj, milí socialisti, peniaze sa nerodia ani na fazuli ani na frňákovníku.

Takže všetci daňoví poplatníci musia zaplatiť viac. Cena zdravotného poistenia vzrastie. Keďže cena zdravotného poistenia reperezentuje pre daňovníka cenu služby, vzrastie cena služby.

Keď rastú ceny za rovnakú službu, tomu sa hovorí inflácia. Inflácia spôsobuje, že si za rovnaký tovar či službu musíte zaplatiť vyššiu nominálnu hodnotu ako včera.

Aj zdravotník s vysokou minimálnou mzdou si musí ísť kúpiť zdravotnú starostlivosť.

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobilo infláciu. Inflácia spôsobila, že máte síce nominálne viac, ale reálne si kúpite to čo pred zvýšením.

Rast minimálnej mzdy neviedol k bohatstvu. č.b.t.d.

Ako z toho von – verzia 1?

Zadanie je jasné: zvýšiť mzdy a nezvýšiť platby do zdravotného poistenia. To sa dá vtedy, keď sa zdravotníkom podarí znížiť svoj počet a zachovali výkony, ktoré vykonajú. Rovnaké peniaze sa rozdelia medzi menej ľudí.

Áno, za rovnaký čas bude musieť jeden zdravotník vykonať viac práce. Tomu sa hovorí zvýšenie produktivity práce.

Zvýšenie produktivity práce spôsobí zvýšenie mzdy bez nutnosti zvyšovať platby do zdravotníctva.

Rast produktivity práce spôsobil, že vám vzrástla reálna mzda. č.d.t.d.

Aby to aj moje deti a inžinieri pochopili: Jedine zvyšovanie produktivity práce každého jedného zamestnanca dokáže zabezpečiť zvýšenie reálnych miezd bez toho, aby ste museli niekoho iného okradnúť.

Za jednotku času musíte vykonať viac práce. Váš pracovný čas je tak hodnotnejší a môžete zaň dostať viac zaplatené.

Ako z toho von – verzia 2?

Ako by sa dala ešte zvýšiť produktivita práce, ale bez toho, aby sa menej zamestnancov zodralo do vyčerpania?

Možnosť je, že nájsť spôsob, ako vykonať rovnaké výkony za rovnaký čas ale z menšou námahou. Musíme si teda zaviesť nejaké stroje. Napríklad nové operačné postupy, jednodňový chirurgia. Počítače zapojiť do administratívy, zlepšiť a zefektívniť procesy a tak podobne.

Aby aj moje deti (toto inžinieri chápu apriori) pochopili: Zavedenie strojov zvyšuje produktivitu práce a teda zvyšuje mzdu zamestnancov.

Zavedením strojov ste ušetrili svoje svaly a mozog a zvýšila sa produktivita práce.

Rast produktivity práce spôsobil, že vám vzrástla reálna mzda. č.d.t.d.

Záver dôkazu sporom

Zvýšenie minimálnej mzdy spôsobí infláciu a teda neprinesie zvýšenie reálnych miezd a bohatstva zamestnancov.

Zvýšenie reálnych miezd a reálne zbohatnutie zamestnancov prinesie len

  1. zvýšenie produktivity práce ľudí
  2. zavedenie strojov
  3. zlepšenie procesov

Tak jednoduché to je. Ďakujem socialistom za pozornosť.

Pod čiarou: Nabudúce si povieme niečo o tom, ako motivovať podnikateľov/poskytovateľov ako aj zamestnancov v zdravotníctve k rastu produktivity práce a teda aj zbohatnutiu zamestnancov. To bude už ale po Novom roku.

Tak mi končia niektoré projekty a obzerám sa kam ďalej, aby som sa nenudil

No jo, no, ale čo a kam  sa nasmerovať?

Poznámka na úvod: Je to dlhé, ale je to dlhé preto, aby som si sám utriedil myšlienky. Takže ak nemáte čas, ale potrebujete ma, tak mi rovno napíšte: ponuka@infolek.sk

A teraz hupkom do triedenia myšlienok

Samozrejme, je tu niekoľko rezerv, ktoré som doteraz jemne zanedbával. Čo jemne. Brutálne som ich zanedbával. Vlastné projekty internetového lekárenstva a obsahový web zameraný na popularizáciu farmácie. Isto iste im venujem nejakú tú chvíľu a isto iste mi prinesú nejakú radosť a euro.

Ísť učiť? To bol odjakživa môj sen. A ohromne ma bavilo školiť moderné trendy v lekárenstve ako aj konverziu na nový lekárenský software winFarmis. Vraj to bavilo aj mojich poslucháčov.

Vývoj lekárenského SW? Áno, som lekárnik, expedoval som už z asi 10 roznych SW a na vývoji jedného som sa podieľal. Nejaké skúsenosti tu sú. Hlavne pre SR by moje skúsenosti so samozrejmosťami z ČR, ktoré sú v SR prekvapivá novinka by mohli byť zaujímavé. Ale netuším, či o ne niekto stojí.

Ísť expedovať ako lietajúci magister. Expedovať ma baví. Ale tak pol roka na jednom mieste. Potom to skĺzava do rutiny. Jeden čas som na pol úväzku dochádzal do vzdialených lekárni, kde potrebovali kolegovia trochu povzbudiť. Bolo to fajn, páčilo sa mi to.  A mám rád geocaching, takže cestovanie je pre mňa bonus, nie nutnosť. Decká už v pohode zvládajú samostatnosť, takže im netreba už robiť denno denne taxikára.

Do politiky? Hm, ak, tak jedine do tej vysokej. Na komunálnu politiku som málo usadený typ. Presadzovať dobro, poctivosť a liberálne pravicové riešenia, to by mohlo mať zmysel. Nadávali by  ste mi? Naozaj mi nerobia problém vaše názory.

Lekárenský/zdravotnícky  think-thank, niečo ako HPI.sk ? Nuž, jedine s nejakým marketérom. Tieto nadväzovania kontaktov za účelom vydyndania grantových peňazí pre mňa nie je. Ja som skôr na ten think. Mám jasnú predstavu, ako sa dá rozvíjať  lekárenstvo v dobe generickej a internetovej. A to mi verte, že nie som zaslepený nadŕžať internetu a generík. Viem, kde majú a kde rozhodne nemajú svoje miesto.

Auditorstvo a prevádzkový manažment lekárenských sietí? Super zaujímavé. To by ma asi najviac zo všetkého bavilo. Ale vnucovať sa nebudem. Musíte ma skutočne chcieť. Keď má človek za sebou skúsenosti zo 7 lekárenských, podotýkam veľkých, lekárenských sietí a pri svojej práci pre ne dopodrobna, skutočne dopodrobna, analyzoval ich procesy, robí to, len ak ho to skutočne baví. A mňa to bavilo. Je to veľmi inšpiratívne, povedané manažérskou mluvou, tieto headquotery.

ČR alebo SR? Absolútne nehrá úlohu. Osem hodín alebo 12?  Tiež nehrá úlohu. Keď máte vlastnú firmu pracujete celý deň a rád. A ja chcem robiť niečo zaujímavé. Keď na tom trváte aj ako váš zamestnanec.  Lebo sa inak nudím. Zabavte ma.

Peniaze? Ale prosím vás, to je to posledné. Isto sa nejako dohodneme. Vám by bolo blbé mi neplatiť a mne stačí, že mi platíte. Hlavne aby ma to bavilo.

Keby mi išlo o existenčné peniaze, tak sa postavím na prvý server s profesnými ponukami a ohlásim sa: Je tu nezamestnaný lekárnik s atestáciou z lekárenstva a čo ja viem, 10 rokov praxe. To by ste videli tie fuktoty s ponukami. Ale skúsiť to tiež môžete. Predsa len, účty treba platiť.

Myslíte, že keď som napísal 100 stranový procesný manuál pre dve lekárenské siete, navrhoval racionalizáciu v procesoch od objednávky cez  expedíciu až po fakturáciu, že by som nevedel skromne podľa neho aj pracovať v lekárni ako radový expedient? Ale vedel.

Toľko možností na pri nakročení do štyridsiatkového veku.  A teraz si vyberte. Tak to nechávam na vás. Možno mi niečo ponúknete.

Toto je naozaj triedenie si myšlienok do budúcnosti. Ak sa chcete pozrieť do mojej minulosti, tak sa stačí mrknúť na prehľad mojej práce na www.linkedin.com/in/martinpilnik

Nudím sa.  To je vždy šanca pre vás, že vás vyjdem lacno.

PRP: Viete koho sa dotýkal ten, koho ste sa dotýkali vy?

Všetko okolo eboly závisí od toho, ako pravdivo budeme dnes reagovať (inkubačná doba je o tom, čo urobím dnes a teraz pre iných) a či sme nepodvádzali včera (cesty prenosu z človek na človeka sú o tom, čo som spravil včera pre seba).

Minulosť

Medzi ľuďmi sa  vírus prenáša priamym stykom s infikovanými telesnými tekutinami ako sú napríklad krv alebo sliny. Takže priatelia, koho telesných tekutín ste sa včera dotýkali? A koho sa dotýkal ten, koho ste sa dotýkali vy? Teraz, keď sedíte za počítačom, už sa všetko okolo prenosu stalo.

Keď začnete uvažovať o prenose na vás, už je všetko dávno za vami. Už uvažujete len o minulosti. Nemá zmysel dnes riešiť vaše včerajšie dotyky.

Už chápete, prečo vo svojich textoch, keď spomeniem prevenciu, hovorím o tom, že musíme byť zavčasu preventívne opatrní? UŽ TO CHÁPETE?

Preberte si to ako chcete. Našťastie to nelieta vzduchom, takže dostať to nie je až také samozrejmé. A tiež nie je známe, ako sa bude prenášať v prostredí našich európskych hygienických zvyklostí. Ale ruky by som si prestal podávať už od včera. A oblizovať mŕtvych už predvčerom.

Vakcína ako nástroj pre olizovačov neexistuje. Proste nie je k dispozícii nič, čo by ste si pichli či zjedli a mohli ste potom oblizovať petriho misku plnú vírusov a choroba by sa u vás neprejavila.

Takže minulosťou sa nebudeme zaoberať, pozrieme sa do vašej súčastnosti.

Súčasnosť

Inkubačná doba vírusu Ebola môže byť v rozsahu od 2 dní do 3 týždňov (obvykle 7-10 dní) Takže čo urobíte dnes vy pre mňa a ostatných vo vašom okolí?

Budete pobehovať a šíriť vírus či paniku? Dnes je pre nás všetkých zásadne dôležité vedieť, že každý jeden z nás pôjde s každou jednou infekciou k doktorovi. Žiadna prechodená chrípka! Títo ľudia sú najväčším nebezpečenstvom dnes. Ľahostajní k svojmu okoliu. Debilné zvyky zo známych chorôb aplikované na ebolu sú dnes najväčším nebezpečenstvom.

NIČ TAKÉ STE NEZAŽILI!

Panika z eboly nemá zmysel. Strach z ľudí, ktorí pobehujú po ulici pokojne s chrípkou či angínou, ten je dnes na mieste. Ten je namieste odjakživa. To nie je nič nové. Bezohľadné správanie vyvoláva strach okolia odjakživa.

Nikto nemôže za to, že niekde stretol vírus či baktériu akejkoľvek choroby a jeho imunitný systém dovolil chorobe prepuknúť. Ale zásadné je, čo dnes s tou chrípkou, nádchou, žltačkou, angínou urobí! Bude pobehovať po Prahe ako ten debil čo ho chytali na Hlavnej stanici?

Budúcnosť

Úmrtnosť, to znamená počet mŕtvych z tých, ktorí boli nakazení, je 50-90%. Závisí od kmeňa vírusu. Takže v prípade nakazenia o akejkoľvek budúcnosti nemá vlastne zmysle hovoriť. Vaša budúcnosť sa scvrkne na 7-10 dní. Ak ste vírus niekde stretli a vzali si ho so sebou, žiadnu budúcnosť už nemáte. Potom je to už len lotéria s pravdepodobnosťami podobnými podania tiketu  v športke.

Budúcnosť máte, len keď sa vírus do vašeho tela nedostane.

Ja viem, neviete si to predstaviť. Úmrtnosť na akúkoľvek doterajšiu infekciu, ktorú sme zažili, je nula nula prd z nakazených. Na všetky také máme totiž očkovanie alebo antibiotickú liečbu. Ebola má 50-90% bez diskusii. Špecifická liečba, ktorá by váš organizmus zbavila vírusu, neexistuje.

NIČ TAKÉ STE NEZAŽILI!

Pri chrípkovej epidémii je nakazených kopa. Ale z týchto nakazených umiera len pár promile. A aj to nie na chrípku, ale na tie iné choroby, ktoré tí ľudia už mali dávno pred chrípkou. Dokonca aj na žltačku typu C sa síce s istotou umiera, ale až po rokoch.

Na gymnáziu na matematike sme riešili mnoho vtipných príkladov. Je taký matematický vtip z oblasti výrokovej logiky. Jedná sa o kopu zajacov a zajačíc. Každá zajačica má dve otázky, aby zistila či je jej jej zajac verný. Ak zistí, že jej je neverný, tak ho zabije. Zajace môžu odpovedať pravdivo aj nepravdivo. Už si úplné detaily zadania nepamätám. Len viem, že kým sa zajačice vypytovali, tak boli zajace v bezpečí. Ale v jeden moment to celé prasklo. Presne si pamätám otázku tej matematickej úlohy: „Na ktorý deň začne všeobecné zabíjanie?“

Takže na ten deň sa teraz čaká. Verte mi, nič také ste nezažili.

 

Kancelária na uvádzanie mýtov o liekoch na pravú mieru – dnes antibiotiká a.u.v.

Trochu o farmakológii, chémii antibiotík. A dôjde aj na homeopatiu.

Dočítal som sa na jednom nemenovanom blogu nasledovné:

Jenže – dovedete si představit, co by se stalo, kdyby se v mlíku ocitly antibiotika? Přestaly by fungovat mléčné kultury. Všechno to, co sráží tvaroh, co vytváří jogurt, všechny bakterie, co zakysávají, tohle všechno by pomřelo a takové mléko by bylo tak akorát na vylití. Ani kdybyste se vztekli, tak z něj neuděláte sýr, tvaroh, jogurt, zakysanou smetanu, nic. Veškeré tyhle výrobky jsou totiž, věřte nebo ne, závislé na bakteriích.

Zdroj:  Antibiotika |.

Moja kancelária na uvádzanie mýtov o liekoch na pravú mieru by k uvedenému rada dodala toto:

Nie všetky antibiotiká sú širokospektrálne

Antibiotiká sa tak či tak delia na dve základné skupiny. Na tie čo účinkujú na G- a tie čo účinkujú aj na G+.  Myslí sa tým Gram-pozitívne či Gram-negatívne. Chlapík Gram bol bakteriológ, ktorý zistil, že keď si na mieša správne farbivo, tak dokáže odlíšiť od seba dve veľké skupiny baktérii. A tak sa na jeho počesť tieto skupiny volajú. Má to čosi dočinenia so stavbou ich bunkovej steny a zasa stavba bunkovej steny má veľký vplyv na mechanizmus účinku či neúčinku veľkej skupiny antibiotík. Preto je prínos pána Grama tak významný.

Samozrejme máme mnoho antibiotík, ktoré sú veľmi špecifické na konkrétne kmene. Takže naša krava čo mlieko dáva by mohla pokojne dostať antibiotiká, ktoré by zabili stafylokoka, streptokoka alebo nejakú tú paličku (baktérie sa podľa tvaru delia na guľaté-koky a pozdĺžne-paličky), ale baktérie mliečneho kvasenia by to mohli prežiť, lebo majú iné bunkovú stenu.

A potom je tu ešte ten problém, že pri liečení antibiotikami potrebujete mať funkčný imunitný systém pacienta. Oni totiž antibiotiká sú v len v obmedzenej miere bakteriocídne (baktérie zabíjajúce). Hlavne sú bakteriostatické, teda že spomaľujú množenie baktérií. A pozabíjať ich musí imunitný systém kravy.

A potom je tu ešte tá nešťastná Avogadrova konštanta. Takže pri tej koncentrácii, ktorú by ste vydojili z 200kg kravy v podobe 5l mlieka a následne to dali do 1000 litrového tanku by to už bola pomaly homeopatia.

Ale kto by sa s tým serinkal, jednoduchšie je liečenú kravu podojiť do kanála. Kanál ústi do potoka, potok do rieky, rieka do nádrže Želivka, z ktorej pije celá Praha. Pre lokárpatriotov – kanál ústi do potoka, potok do Váhu, Váh do Dunaja a Dunaj do podzemnej zásobárne pitnej vody Žitného ostrova a z toho pije celá Bratislava. Ale to nech vás netrápi, to je už naozaj homeopatia.

Nie každé kvasenie je bakteriálne

Tak ako antibiotiká neúčinkujú na vírusy, tak antibiotiká neúčinkujú ani na huby. Kvasinky sú huby. Vážne, naštudujte si rozdiel medzi kefírom a acidofilným mliekom. Jedno je produktom mliečneho kvasenia druhé toho iného.  Niektoré kvasenie je bakteriálne, niektoré kvasenie je hubové. Tak, tak, kvasinky-huby nekvasia len pivo a víno. A mliekáreň potrebuje kultivovať aj huby.

Inak, zaujímalo by ma, ako sa darí mliekárňam oddeľovať prostredie vhodné pre baktérie a prostredie vhodné pre huby. Pretože aj také Penicillium notatum je huba. A tá produkuje antibiotiká, ktoré zas potlačujú život baktérii. No proste je to galimatiáš, tieto malé jednobunkové mršky.

Mimochodom skúška z mikrobiológie na farmácii je jedna z najťažších. Ani nie svojim obsahom, ale preto, že je už v 3 semestri. A to je sakra skoro. Človek tú matériu a súvislosti docení až tak okolo 6-8 semestra po zvládnutí komplexnej farmakológie. Ale dosť bolo nateraz zelenej biológie, odskočíme si na to čo smrdí, teda chémiu.

Občas je to čistá chémia

Syridlo, to je čistá chémia. Chémia totiž nie je len „kyselina chlorovodíková+ hydro sodný vzniká soľ a voda“. Je to aj o priestorovej konfigurácii molekúl. Chémia je aj o strihaní polymérov. Dokonca aj enzymatické reakcie sú chémia katalizátorou. Chémia je všade.

Bielkoviny v mlieku sú voľne rozptýlené a natiahnuté ako špagety. Keď do mlieka pridáte syridlo, zrazia sa. Teda zahrčkajú, poskrúcajú, postrihajú na menšie a navyše sa rozpadne rovnováha emulzie. Mlieko je totiž emulzie druhu O/V teda olej vo vode. To znamená, že vonkajšia zložka je voda a v nej je rozptýlený tuk. A pomedzi ten aj bielkoviny. Syridlo pomôže rozpadu tejto emulzie na svoje zložky – vodu, tuk a pevné bielkoviny. Tie sa pozbierajú a hovoríme tomu syr.

Samozrejme syr musí dozrieť a to dozrievanie nie je nič iné ako následná práca baktérii a húb. Tým získavajú jednotlivé syry svoju individuálnu charakteristiku. Pleseň na Nive je huba. Bol by to teda syr, ale asi by nám nechutil ako ten z inej šarže. Prípadne by sa vám mohlo stať, že vyrábate goudu, vyrábate goudu a ajhľa Niva.

Hnačka po antibiotikách je rovnaké ako v mliekárni

Ak by mal pôvodný text pravdu, pri užívaní našich antibiotík by sme si vyluxovali aj hrubé črevo a následne napríklad vykrvácali z nedostatku K-vitamínu (čo je pravda len z časti, ale prečo nezjedodušovať, že), ktorý nám tvoria baktérie žijúce v našom čreve. Nie, účinok antibiotík nie je tak dokonalý. Ale stačí to, aby sme mali po antibiotikách hnačku. A ako sa lieči tento vedľajší účinok antibiotík? Nasadením „dobrých“ baktérii do čreva pomocou mliečnych výrobkov. Mal by som napísať že pomocou „probiotík“, aby som aj niečo zarobil, že. Ale pravda je taká, že stačí pár živých jogurtov a črevo máte v cajku.

Podobne aj v tej mliekárni. Ale kto by sa s tým rozčuľoval niečo naprávať. Vždy je jednoduchšia prevencia a preto si mliekárne robia vstupnú kontrolu na všetko, čo by im mohlo zasviniť proces.

Záverom

Jediné, čo na uvedenom príbehu je pravdivé, je to, že jednoduchšie je kravu podojiť do kanála, ako rozmýšľať nad citlivosťou výrobného procesu na antibiotiká. O osude pentličky cigaretového dymu mi nie nič známe. Možné to je.

PRP: Štúdia nie je učebnica

Je pekné dožadovať sa v argumentácii doloženia dôkazov nejakými štúdiami. Ale je smiešne, keď to požadujete v prípade učebnicových faktov.

Vedecký systém funguje tak, že najprv si niekto niečo myslí. Potom urobí pokus. Potom kontroluje podmienky pokusu. Zopakuje pokus a publikuje informácie. Vrhnú sa na to opakovači a kontrolóri podmienok. Vznikne tisíc štúdii pre a dve štúdie proti. Nastane čas na metaštúdie, teda analýzu tých štúdii.

Keď všetko dobre dopadne, teda, že zo systému vypadne aktuálne platná pravda, zapíše sa do učebníc. Čím je tá pravda dlhšie na svete, tým viac klesá v hierarchii učebníc. Kým na začiatku to bola vysokoškolská látka, teraz je to stredoškolská a pomaly sa dostáva do populárne-vedeckých časopisov.

Učebnicovým príkladom nech vám je Špeciálna teória relativity. A to nie je ani pravda,  to je odpočiatku len a len teória.

Myslite na to, debilkovia moji, keď sa začnete v nejakej debate s profesionálom dožadovať dôkazov štúdiami. Čo vám je neznáme, je pre neho učebnicová látka. Žiadne prebiehajúce výskumy. Jeho odbor je už dávno o 4 údolia 5 pohorí ďalej.

Profesionál sa usmeje, poväčšine vás aj zosmiešni, len škoda, že ten vtip nepochopíte. Nemáte tie učebnicové vedomosti. A to je škoda.

Len máloktorý si otvorí popularizačné okienko. Keď si ale už niektorý otvorí popularizačné okienko na učebnicové pravdy, nezačnite sa prosím dožadovať štúdii. Nepýtajte sa popularizátora na dôkazy, pýtajte sa na to ako je to ďalej. Ak si vymýšľa, práve to ako je to ďalej vám pomôže ho usvedčiť. Inak ho to prestane baviť a nedozviete sa absolútne nič. Buďme radi, že aj keď popularizátori nepršia, aspoň že gonorrhea.

(Inšpirované diskusiou.)

Lekárom treba s manažmentom času skutočne pomôcť

Zdravotná starostlivosť na Slovensku ja na dostatočnej až špičkovej úrovni. Ale ten tajmmenežnet, ale ten tajmenenžment…  Ak im spoločnosť nepomôže, budú nám vracať služby, na ktoré budeme permanentne nadávať.

Veď aj nedávny komentár od lekára je plný volania po jasných definíciách.

V legislatíve však stále chýba presná definícia prednostného vyšetrenia, aj keď nepriamo ju možno odvodiť. Ak je pacient objednaný na prednostné vyšetrenie, nemal by v čakárni stráviť viac ako hodinu. U lekárov, ktorí majú možnosť časového manažmentu ordinačných hodín, sa čaká pri prednostnom vyšetrení spravidla do 20 minút. Toľko asi trvá jedno vyšetrenie u lekára – špecialistu, ktorý by si mal na hodinu vyhradenú na prednostné vyšetrenie objednať len toľko pacientov, koľko dokáže vyšetriť. U všeobecného lekára sú tieto časy podstatne kratšie.

Zdroj:  V zdravotníckych poplatkoch treba upratať | Hostia | komentare.sme.sk.

Hm a ešte je z toho jasne cítiť absolútne nepochopenie toho, čo je vo všetkých ostatných odboroch samozrejmosťou.

Poplatok za objednanie na konkrétnu hodinu a minútu je kompenzáciou za ušlý zárobok, pretože lekár (poskytovateľ služby) musel odmietnuť iných, aby objednaný pacient mohol mať svoju hodinu a minútu garantovanú.

Tanečky okolo toho, či je to „prednostné vyšetrenie“ alebo „vyšetrenie v momente príchodu“ alebo „vyšetrenie mimo poradia“ alebo „objednanie na hodinu“ alebo „poplatok za prístup do ambulancie“ či nebodaj „poplatok za výber lekára“ sú len ďalším a ďalším dôkazom absolútneho nepochopenia čo to je manažment pracovného času zo strany lekárov. Všetko sú to predsa úplne rozdielne nástroje s úplne rozdielnym prístupom.

Korunu tomu dáva myšlienka „Ak je pacient objednaný na prednostné vyšetrenie, nemal by v čakárni stráviť viac ako hodinu.“ WTF&F&F&F? Prednostné znamená, že mimo poradovník. V čakárni naznačuje, že bez čakania a na konkrétnu hodinu. Objednaný znamená, že je to poplatok za výber lekára či prístup do ambulancie. Tak za čo to vlastne ten lekár vyberá peniaze? Vie to vôbec on?

Spoločnosti naozaj neostáva iné, ako im pomôcť a zadefinovať zákonom či vyhláškou, ako majú robiť manažment svojho pracovného času.

Nech sa na mňa lekárni netvária urážlivo. Koľko platí systém poplatku za objednanie? Mesiac, rok? Je to dosť dlho na to, aby sa systém usadil. Aby si pomocou svojej stavovskej organizácie sami ujasnili, čo a ako chcú. A čo dokázali predviesť? Z piatich náhodne vybraných interakcii so súkromnou ambulanciou funguje pacientovi jedna jediná predplatená služba tak ako by očakával pri platbe.

Zdravotná starostlivosť na Slovensku ja na dostatočnej až špičkovej úrovni. Ale ten tajmmenežnet, ale ten tajmenenžment… A potom ešte tá dostupnosť. Ale to je síce súvisiaci, ale celkom iný príbeh.

Pod čiarou: Ďalšie podrobnosti už len za úplatu, optimalizáciou pracovných procesov sa totiž živým. Manažmetnt pracovného času je jednou zo súčastí a len maličkou pri nastavení systému a organizácie práce.

 

 

Reklamácia ako prípadová štúdia

This entry is part 4 of 4 in the series Reklamácia mBank

Komentár od profesionála na firemné procesy k riešeniu jednej reklamácie. 

Profesionálne sa zaoberám  tvorbou interných predpisov práve pre takéto prípady. A ako profesionál by som nikdy nedovolil, aby vyjadrenie k reklamácii malo akékoľvek pokračovanie za čiarkou. Pripomeňme si vyjadrenie reklamačného oddelenia:

Kurzovní rozdíl byl na Váš účet mKonto vrácen v rácmi proklientského přístupu, i když chyba ve vrácení Vaší zahraniční platby nebyla na straně mBank.

Viete, riešenie reklamácie je delikátna vec. Zákazník je nasraný odpočiatku.

Veď začalo to tým, že som zistil, že nezrealizovali môj príkaz na úhradu a ešte mi aj vzali peniaze.

To naozaj nezdvihne náladu. Pre firmu je jasným signálom o nasranosti, že prišla reklamácia. V tej chvíli sa musí vo firme spustiť sled operácii, ktoré hlavne znížia nasranosť klienta. Je úplne jedno aká je pravda. Platí, že najlepším šíriteľom reklamy je spokojný klient. To je dlhodobá záležitosť. Klientom v tomto prípade nie je človek, ktorý využíva klientské služby ale ten, kto si zadal vyriešenie reklamácie. Vy ho musíte uspokojiť.

Zabudnite, že ste banka. Teraz poskytujete službu riešenie reklamácie. A sú len dve možné riešenia:

  1. Nežne a súčasne bez možnosti pochýb klientovi ukážete, že chyba je na jeho strane a súčasne mu pomôžete zmierniť následky jeho vlastnej chyby.
  2. Budete kompenzovať jeho straty v plnej výške.

Všimnite si, že nikde nie je spomenuté nejaké uznanie vlastnej chyby, nejaké chválenie sa prozákazníckym sprístupom. To musí byť myšlienka toho klienta. On sám musí z toho, ako bola reklamácia vyriešená sám prísť na to, že ste urobili prozákaznícky prístup, že ste uznali chybu, že ste sa mu snažili pomôcť, že ste ho v tom nenechali samého.

To je dôležité, aby vedel, že aj keď sa stane v budúcnosti nejaký problém, nebude na tom škodný. A teda nemá dôvod odchádzať ku konkurencii. Dokonca o tom môže porozprávať svojim priateľom.

Takže v tomto duchu by informácia pre klienta znela:

Chyba vo vrátení zahraničnej platby nenastala na vašej strane a preto bol kurzový rozdiel vrátený na vaše konto.

Môžete sa tak akurát pochváliť, že ste vďaka nemu zrevidovali interné systémy, aby sa podobné problémy neopakovali. To je tiež dôležité. Pretože keď klient vie, že v budúcnosti už nenastane podobný problém. Takže nemá dôvod odchádzať ku konkurencii.

Vyjadrenie k reklamácii nie je miesto pre honenie si vlastného ega pomocou zdôraznenia vlastného proklientského prístupu, zdôrazňovania vlastných strát a už vôbec nie zdôrazňovaním náročnosti riešenia.

A čo mne predviedlo zákaznícke oddelenie mbank.cz?

  • Dňa 4.3. mBank uznala pochybenie. Citujem: “Dovolujeme si Vám oznámit, že Vaše odchozí zahraniční platba ve výši 550,00 EUR ze dne 5.2.2014 byla na Váš účet mKonto vrácena dne 7.2.2014 z důvodu technického problému v Commerzbank Frankfurt.”

A to bolo všetko!  A čo si toho mysleli? Že výsledkom mojej reklamácie bude nezrealizovaná platba, moja strata 925,48 Kč a ich e-mailové ospravedlnenie? To si mysleli, že ja budem z takejto situácie nadšený a uspokojený ako dobre posúložený pes?

WTF?!?

Zamyslel sa niekto v reklamačnom oddelení? Predstavil si dotyčný človek seba, ako číta to vyjadrenie? Na čo myslel procesný manažér v mbank.cz, keď tvoril pokyny pre pešiakov v reklamačnom oddelení?

Ani zrealizovaná platba, aj menej peňazí na účte. A po mesiaci niečo o tom, že chyba sa nestala v mbank.cz.

Ako profesionál znovu pripomínam horeuvedené dva body: Buď chybu urobil klient a pomôžeme mu zmierniť následky jeho vlastnej blbosti, alebo uznáme reklamáciu. Nič iné neexistuje.

Súvislosti procesu reklamácie

Keď už tu rozoberám moju profesiu procesného manažéra, musím byť dôsledný. Proces reklamácie súvisí s procesom definovanie marže. V hrubom zisku musí byť myslené na reklamácie. Je to súčasť procesu tvorby rozpočtu na reklamu.

Náhľad do reklamácii musí byť súčasťou procesu vývoja.

Je zaujímavé, že vo všetkých interných dokumentoch, v ktorých som robil revízia a úpravy, bola spojená úloha hovorcu firmy s marketingovým oddelením. Ale už nikdy sa nechcelo marketingové oddelenie miešať do riešenia reklamácii. To nech si rieši prevádzkové oddelenie. A naopak.

V tom je sila procesného riadenia. Riešite kompletný proces naprieč oddeleniami, naprieč projektami.

Vedúci v zdravotníctve pracujú na zavedení socialistického plánovaného hospodárstva

Predstavte si, že ste riaditeľom firmy. Svojim akcionárom musíte vysvetliť, že ste sa rozhodli nepodpísať zmluvu s firmou, ktorá je vám ochotná platiť viac. Či vôbec vám za vaše služby platiť. Naopak, znížite počet odberateľov, ktorí medzi sebou súperia o vaše nedostatkové služby tak, že si len vyberiete jedného či dvoch odberateľov.

Predstavte si, že ste riaditeľom firmy, ktorá aktívne pracuje na tom, aby sa znížil počet odberateľov svojich služieb.  Ja viem, pre pár z vás je to divná predstava, ale skúste. Voličom Smeru to pôjde isto poľahky.

Predstavte si, že ste akcionárom takejto firmy. Ako akcionár prikážete vedeniu, aby aktívne znižovalo počet odberateľov vašich služieb.  Prikážete mu, aby sa upriamil len na jedného platiaceho odberateľa. Tí ostatný platiaci vás nezaujímajú. Nemáte ich radi, lebo sa chodia kúpať do Francúzska a vy len do Chorvátska či na Šíravu.

Predstavte si, že ste zákazníkom takejto firmy. Predstavte si, že jej služby sú pre vás životne dôležité. Bez jej služieb to môžete zavrieť. Čo urobíte? Začnete predsa diverzifikovať svoju činnosť. Skúsite podnikať inde, kde služby tej firmy nebudete potrebovať.  Z niečoho predsa žiť musíte a keď vám nechcú dodávať čo potrebujete, tak proste musíte zmeniť spôsob obživy. Alebo miesto života.

Chvíľu to bude fungovať, budete si pripadať ako pán sveta, ktorý rozdelil súperov a teraz môže neohrozene panovať.

Ten jediný platiaci odberateľ, ktorého ste si nechali, sa ale dostane do situácie, keď nestíha platiť za odobraté služby. Proste sa mu nedarí vo svojom podnikaní a tak príde za vami, že by potreboval odložiť splátku za služby, ktoré už odobral.

Aj by ste mu chceli povedať, že takto teda nie, že za dverami čakajú ďalší, ktorí by si vaše služby kúpili. Ale takých niet. Tých ste predsa sám pred nejakým časom odmietli. A oni sa preorientovali, diverzifikovali a už nepotrebujú vaše služby kupovať. Navyše vám už neveria ani nos medzi očami.

Ste v loji. Máte jedného odberateľa, ktorý vám platí neskoro. Začína si diktovať podmienky  a ceny vašich služieb. De facto začal riadiť vašu firmu. Nie je akcionárom, ale je len na ňom, ako sa bude firma ďalej rozvíjať.

Páni doktori, čo riaditeľujete nemocniciam. Vitajte v centrálne riadenom plánovanom hospodárstve. Ja viem, váš najvyšší šéf vám to prikázal. Vy ste nič z toho vlastnou hlavou nevymysleli. A on to robí len pre blaho svojich voličov. Veď oni to chcú.

Páni doktori v súkromných ambulanciách, kolegovia v lekárňach! Vitajte v najlepších tradíciách 80. rokov minulého storočia, v časoch, kedy o vašom zárobku, vašej existencii nerozhodujete vy svojim intelektom, svojimi schopnosťami, ale o vašej existencii rozhoduje centrálny plánovač. Ak je to váš strýko, potom vám gratulujem.

Páni doktori, možno nerozumiete ekonomike. No možno sa lepšie vyznáte v diagnostikovaní F-kových diagnóz. Kolegovia v zdravotníctve, prečo sa sami správate ako postihnutý schízou jak hovado? Prečo súčasne vykonávate kroky, ktoré vedú k oslabeniu vašej vyjednávacej pozície a súčasne chcete vyjednať pre seba a svojich pacientov čo najviac?

Šestnásť univerzitných fakultných nemocníc a ústavov, ktoré sú v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, na konci júna naraz vypovedali zmluvy Unionu.

S tromi z nich sa poisťovňa medzičasom dohodla. Zmluvy so zvyšnými trinástimi síce ešte platia, ale vypršia 30. septembra.

To je zároveň termín, dokedy môžu poistenci meniť zdravotné poisťovne. Poistencom novej sa však stanú až od nového roka.

„Univerzitná nemocnica Louisa Pasteura Košice sa snaží dohodnúť podmienky, ktoré by reálne odzrkadľovali naše náklady s cieľom dosiahnuť vyrovnané hospodárenie,“ povedala jej hovorkyňa Ladislava Šustová.

Zdroj:  Poistencom Unionu radia čakať, veria v dohodu s nemocnicami | Slovensko | ekonomika.sme.sk.

Jáj, stále zabúdam, že vy ste v tom nevinne. Vaši pacienti si v ostatných voľbách zvolili zavedenie centrálneho plánovania v zdravotníctve. Nebudete predsa protestovať proti svojim pacientom. Urobíte im čo si priali. Keď si zvolili socializmus, socializmus dostanú. Vitajte v najlepšej tradícii socialistickej spoločnosti 80. rokov minulého storočia.

Pod čiarou: Nechcem podceňovať váš intelekt, aby som ešte viac a detailnejšie ukazoval priamu príčinnú súvislosť medzi rozhodnutím koho voliť a prítomnosťou komunistických pičovín v našom okolí.  Ale pre istotu: Tí riaditelia štátnych nemocníc sú vyberaní na základe výsledkov volieb do parlamentu.

A vy ste kto, že si dovolujete vysloviť odbornú pravdu?!?

Odpisovali sme si prednášky a cviká. Či už priamo, alebo cez generácie – na tej istej Alma mater.

Teraz si Vykáme a … nepáči  sa mi čo sa mi preháňa mozgovňou, tak to nebudem vyslovovat.

Je to divné.

Ale niektorí nie a to je fajn.

Nakoniec ten návrat na lekárnickú rodnú hrudu nie je až taký krutý. Je to proste ťažké, keď  mám ten nadhľad porovnania, víziu zo skúseností lepšieho a pokoru kritického myslenia.

Akokoľvek, bavím sa na tom, ako funguje placébo titulu a absolvovanej školy. Ja sa proste neviem brať príliš vážne. Zato vedecký prístup k faktom je  mi posvetný.

Jediné moje profesionálne vyjadrenie k jedinej poisťovni

Uvažoval som, či nenapísať nejaký článok. Rozobrať to z viacerých pohľadov. Ako zdravotnícky profesionál. Ako poskytovateľ. Ako demokrat. Ako kapitalista. Ako pacient. Potom som si pripomenul Murphyho pravidlo:

Nediskutuj s idiotom, môžu si ťa pomýliť.

Takže  sa k téme  prechodu na unitárny systém jednej zdravotnej poisťovne vyjadrím jediný a posledný krát. Stručne a jasne:  Komunistická pičovina.

A bodka.